Skjern å opdatering her 2 påskedag – Af Claus og Michael

126

Skjern å opdatering her 2 påskedag

Det har været en fantastisk smuk påske, hvor solen har givet utrolig godt vejr. Det har givet nogle helt fortryllende solopgange og ikke mindst solnedgange. Naturen blomster, fugle og insekter er i deres es. Danmark er skønt og giver en energi til sjælen.

Premieren og dagene efter var jo helt forrygende og der kom rigtig mange flotte fangster på land, det jeg har lagt meget mærke til er den høje gennemsnitsvægt af de mange fangster. Jo Skjern å har leveret en fornem start på sæsonen, og der har været utrolig mange langs å bredderne.

Men som vejret blev bedre og lufttemperaturen steg til nærmest sommerlige højde gik fangsterne også ned, selvom der fortsat var mange ude og fiske. Lørdag og søndag aftog fisketrykket og her anden påskedag var der god plads ved åen.

Nu venter alle på regnen der skulle komme her midt på åen, så det kan sætte gang i fiskeriet igen, og så bliver det spændende og ser hvad det så kan bringe af fiskelykke til de der vil stå klar med spinne eller fluestangen.

Der er hertil aften 24 laks over 75 cm tilbage på den første kvote. Vinden ændre retning i den kommende uge siger metrologerne, og det gør at slusen åbner op, så friske laks kan gå op.

Skjern å opdatering her 2 påskedag

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skjern å opdatering her 2 påskedag

Tidligere artikelULDSOK VARIANT – AFISKERI.DK
Næste artikelFLOT VIDEO OM FISKEREGLERNE 2019 VED SKJERN Å