Skjern å premieren 2023

641

Skjern å premieren 2023

Fantastisk vejr til årets premiere og det havde fået utrolig mange laksefisker til Skjern å, og fornemmelsen er at der har været lidt flere ved åen idag, ind sidste år og det vil sige monster mange ved åen.

KL.05 fra Gjalbæk bro, hvor der var prompet med glade laksefisker

Det jo klart når 2022 gav Skjern å titlen som den å i Danmark med flest fangede laks, ja så rygtes det ikke bare i lille Danmark med i udlandet ligeså.

Det skal vi være stolte af at have i Danmark, for Skjern å har en laksestamme i fremgang, som den eneste i Europa siger forskerne.

Som altid er Premieren på vores kære Dronnings fødselsdag, og mon ikke mange langs åen har ønsket hende tillykke, i godt venskab og hygge. Jeg fornemmer at der virkelig også som ved Storå, er blevet hygget og at årets første fiskedag er blevet nydt til fulde.

Kl.13.00 blev årets storfanger kåret ved Laksenshus og var en laks på 11.2 kg. Hvem der var fanger har de ikke skrevet på deres fb gruppe. Så det må I vente med til en anden artikel. Stort tillykke herfra til vinderen.

Som vanlig tro var der sidst på eftermiddag grisefest ved Zpey lodgen og det var en stor succes som altid , hvor ca.175 laksefisker deltog. Det er virkelig fedt at åens aktører har lavet det til en tradition ved premieren.

Hertil aften kan vi så småt gøre status, med det for øje at der nok ikke er kommet alle indberetninger ind endnu på fangstjournalen. Men 27 laks er det blevet indtil nu og det ligger langt fra tidligere års tal.

Men hey hvad gør det når så mange langs åen har haft en fantastisk dag, og der ligger en sprit ny laksesæson foran os, som jo kun er en dag gammel. Der vil uden tvivl komme en masse flotte fangster og gode stunder ved Skjern å.

Så giv den gas ved åen og husk for gud skyld at nyd den tid du har ved åen.

KNÆK OG BRÆK FRA CLAUS SKELDAL OG MICHAEL OLSEN.

En af dagens flotte fangster – her Rene Lundby med laks på 92 cm og 7.7 kg – Stort tillykke Rene.

 

Skjern å premieren 2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skjern å premieren 2023

Tidligere artikelPremieren ved Storå 2023
Næste artikelVidå premieren 2023