Skjern å sæsonen 2018.

389

Skjern å sæsonen 2018.

What a season – vil mange udenlandske og danske laksefisker, der har fisket ved Skjern å i år bestemt sige. For den har budt på mange forskellige ting, både positive og udfordringer, som synes jeg det bedst kan beskrives.

En af udfordringerne startede allerede før premieren, men var først noget man opdagede kunne have været en årsag, da sæsonen var begyndt. Den kolde marts havde holdt på mange af de overvinterne laks, så dem blev der fanget flere af end tidligere år. De laks der plejede at være der flotte og blanke, var der ikke i det antal som man havde forventet. Det fik tankerne igang ved mange, og hvad kunne årsagen være???.

D.26 april fik jeg meget glædeligt en mail fra lokalreporter Claus Skeldal, om at nu var der opgang af flotte blanke laks, og at det var med at komme afsted nu. Der kom nogle rigtig fine eksemplarer på land langs åen. Se den billedet til højre, hvor Per Johannesen stolt vise sin blanke laks frem, som vejede 9.6 kg og målte 96 cm.

Nu var fiskeriet for alvor igang og næste hver dag bragt Claus nyt fra åen, til stor glæde for de mange faste læser på Afiskeri.dk. De blev virkelig forkælet med flotte billeder og hvor forholdene var den pågældende dag. Maj var virkelig en måned med godt fiskeri, og John Olesen fangede en fin laks på 8.5 kg og 96 cm. Fluen var en Claus Skeldal havde bundet til ham, og den hedder Almost Gjælbæk.

Sidst i maj kom den næste kortvarige udfordring ved åen, idet en varmefront ind over danmark fik vandtemperaturen til at stige til alarmerende højder. Dog varede den kun i første omgang knap 14 dage, så kom der regn og det gav gang i fiskeriet. Dette regn skulle vise sig at være det sidste der kom i hele juni og juli måned i grove træk. For i disse måneder var fiskeriet kun at dyrke i de meget tidlige morgentimer, hvor vandtemperaturen var lavest. Der blev indført fiskestop på et tidspunkt hvor, det simpelthen ikke var forsvarligt at fiske med de høje vandtemperaturer. Først d.12.8 åbnede åen op igen, og man kunne langs elven fornemme premierer stemning, og glæde ved de mange laksfisker der stod langs åen.

Herfra har det bare været fantastisk ved Skjern å, og tallet ender jo også meget tydeligt med at slå sidste år. Glædeligt for det at kvoten har været delt op i år, kan man mærke ved de mange lokal erhverv. F.eks har Skjern å camping haft mange flere laksefisker over en længere periode.

Lad os håbe den regel bliver ført videre, og når vi er ved det med regler. Så lad os få nogle helt tydelige regler, og ikke de mange anbefalinger. Sæt et regelsæt alle kan forstå, og lad det så gælde mere end et år. Når det så er sagt, så går der rygter om at prisen på årskort stiger til næste år, og dette bliver besluttet i november.

De der skal træffe denne beslutning, bør tænke sig rigtig godt om. Hvorfor så det, jo jeg mener man skal tænke på hvad folk vil have råd til at give. Der er ingen der ved om prisen stiger også på dagkort, men det kan også være man har en skjult game plan for Skjern å, som kun få kender til.

Jeg håber bare ikke vi får tilstande hvor folk fra nær og fjern ikke har råd til, at tag til Skjern å for at fiske. Men at det kun er velhavende der har råd, for det har man jo tydeligt set andre steder, hvordan det er gået. Min personlige holdning er at der skal være plads til os alle, fra børn til pensionisten som enten er spinne eller fluefisker.

Men tilbage til sæsonen for det har været helt unikt i dette efterår, og her en lille kavalkade at flotte fangster:

Artiklen fortsætter under billederne.

Tallene viser sig således for 2018:

Der blev fangede 1752 laks, og heraf var de 902 hanlaks og 673 hunlaks. Totalt gav det en gennemsnitsvægt på 4,895 kg, dog skal det siges at der var 1220 laks uden vægt angivelse. Derfor kan man ej heller helt regne med gennemsnitvægt på han og hunlaks, men på de der er angivet ligger den for hanlaksene på 4.4 kg, og 5.5 kg for hunlaksene. Disse tal målt op mod 2017, er også en svær øvelse som ikke kan sammenlignes 100 %. For gennemsnitsvægten var 2 højere for hanlaksene, men der var ej heller det samme antal uangivet vægt, faktisk næsten 200 laks mindre end i 2018. For hunlaksene var gennemsnitvægten i 2017 1.4 kg højere, men her var uangivet vægt i antal højere end i 2018.

Total kom 2018 op på ialt 1.7 ton mod 2.2 ton i 2017.

Kigger man så på hvordan laksene fordelte sig i vægt grupperne i 2018 for han og hunlaks, ser det således ud, og tallene i parentes er for 2017:

 • Hanlaks mellem 0-4 kg = 119 stk (54 stk)
  Hanlaks mellem 4-8 kg = 54 stk (38 stk)
  Hanlaks over 8 kg = 25 stk (50 stk)
  Hanlaks med ukendt vægt = 701 stk (515 stk)
 • Hunlaks mellem 0-4 kg = 38 stk (28 stk)
  Hunlaks mellem 4-8 kg = 104 stk (78 stk)
  Hunlaks over 8 kg = 12 stk (66 stk)
  Hunlaks med ukendt vægt = 519 stk (626 stk)

Udfra disse tal kan man se at 2018 i forhold til 2017, har været et år med dobbelt så mange smålaks, og halvt så mange storlaks for hanlaksenes vedkommende. Hunlaksene har der ikke været fanget mange af over 8 kg i forhold til 2017 , men end lille stigning ved mellemlaksene. Man siger at laksene tager 2-4 år i havet før de igen kommer hjem for at gyde, og sammenligner man så 2018 mod 2015. Ja så ligner det meget hinanden både for han og hunlaks. Dog er smålaksene steget i 2018, mens mellemhunlaks er faldet en smule.

Overordnet er det meget positivt, og der er i år kommet mange gode tiltag ved åen. Her et par som jeg vil fremhæve, og nyheden om at man satser på  genslyngning af dele af Karstoft å og så det kæmpe arbejde der bliver gjort ved åen i forbindelse med rensning af gydebakker, det giver gro bund for fremtiden ved Skjern å.

Selvom Åen nu er lukket for i år, sker der fortsat nået tæt ved åen. Laksens hus holder fluebinding igennem vinteren , så kontakt Kenny Frost og hør mere om dette.

Afiskeri.dk vil igennem vinteren komme med nyt om åen, og der vil komme nye videoer fra åen. Så tjek fortsat danmarks største indholds side om Skjern å her på hjemmesiden.

Stor tak til de mange Samarbejdspartner der støtter op om Afiskeri.dk ved Skjern å, samt ikke mindst skal der lyde en stor tak til lokalreporter ved Afiskeri.dk – Claus Skeldal, for han har været fantastisk god til at komme med opdateringer og meget andet.

 

Skjern å sæsonen 2018.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skjern å sæsonen 2018.

 

Tidligere artikelOctober month fly no.2 – FAST EDDIE -Step by step.
Næste artikelNEM RENGØRING AF KORKEN PÅ FLUESTANGEN – AF CLAUS SKELDAL.