Skjern å update d.9.9. -Skrevet af Claus Skeldal

376

Skjern å update d.9.9

Al den regn der faldte i den forgangene uge har virkelig fået Skjern å til at stige. Det anbefales at man nu på denne vandstand går med s6/s7 skydehoveder til fluefiskeriet. Som spinnefisker vil Michael mene at man skal have bullet fra FC Spinner i brug.

Flue valg er lige nu noget med lidt farve, så som Gule Lyn og Rødvins fluen. Husk ved Laksens hus kan du købe et stort udvalg af fluer til Skjern å. Afiskeri.dk´s Rodwax har du nu ligeledes mulighed for at købe til 60 kr, i det nye design med skrue hyldster hos Laksens hus.

Siden sidste er der nu 147 laks under 75 cm tilbage på den lille kvote, så der fortsat mulighed for at få en laks med hjem, hvis man ikke fik en på den store kvote. God plads ved åen , så det er bare og kom ud og nyde det ved Skjern å

Herunder kan du se billeder fra forskellige steder fra idag ved Skjern å

Skjern å update d.9.9
Trampestien
Skjern å update d.9.9
Gjalbæk
Skjern å update d.9.9
Landevejssvinget
Skjern å update d.9.9
Landevejssvinget
Kyvling
Kyvling
Sammenløbet med Vorgod Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

 

Skjern å update d.9.9

Tidligere artikelAften opdatering om Mandalselven d.08.09.2019
Næste artikelTEAM AFISKERI.DK VED KONGEÅEN