Skøn oplevelse med geddefiskeriet

152

Skøn oplevelse med geddefiskeriet

Når de danske åer lukker, er det for mit vedkommende tid til at gøre mere ved kystfiskeriet og en hyggelig gedde tur. Det var netop hvad jeg tog på i fredags, og jeg har et godt sted hvor der er ro og fred. Farverne ved denne sø er helt fantastiske lige nu, og fuglelivet kan nydes på tæt hold.

Denne fredag hang der en tæt tåge over søen, og pludselig ud af tågen kom hr. og fru. And flyvende klar til at indtage søens østlige del.

Min selv bundet geddefluer havde jeg stor tro til, da det var mønster som var andres favoritter. Den grønne skulle passe godt til regnvejrs dage og overskyet vejr, så det måtte være den jeg begyndte med.

Efter lidt tid var det blevet tid til et flueskifte, og en flue som jeg ville have døbt Christmas, men som i virkeligheden hedder Hilo blev monteret, og det er en meget synelig flue, så man kan følge den på lang afstand om der kommer et hug. Regnen havde gjort min briller uklare, så tog Hilo ind så den lå 2.5 m fra mig i overfladen. Da brillerne var klar til brug igen, og fik dem på fik jeg et chok. For da jeg kiggede ned på flue stod der en kæmpe gedde 20 cm fra fluen, og bare kiggede på den. Den var vel knap 15-20 cm mellem øjne, så jeg trak flue et par centimeter mod mig, og gedden fulgte kvikt med og det skete skete to gange mere, indtil den var ca. 2 meter fra så opdagede den mig, og slog et kvikt dask på vej ned mod dybet. Men denne så er meget klar så jeg kunne tydeligt se dens længde, og den var over 90 cm. Pulsen var høj og på samme tid skuffelse over den ikke ville have en fight med mig.

Ved andre fiskearter kan et flueskift være en god ting efter sådan en oplevelse, så det skulle jo helt sikkert prøves. Tuie som er et brunligt monster af en geddeflue blev monteret, og sørme om den ikke gav en følger i første kast, men en tre meter fra mig drejede den af.

Vejret var klaret lidt op og hele søen kunne nu ses, så jeg fortsatte mit fiskeri og troede var der helt klart efter disse fantastiske oplevelser.

Det blev dog ikke til mere, men hold da op hvor havde det været en dag med utrolig mange skønne oplevelser.

Herunder et par billeder yderlig fra turen – knæk og bræk Michael Olsen – Afiskeri.dk

Skøn oplevelse med geddefiskeriet

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Skøn oplevelse med geddefiskeriet

Tidligere artikelCLARET REDHEAD – KYSTFLUE.
Næste artikelPOLAR MAGNUS PÅ RØR -STEP BY STEP – KYSTFLUE