Sneum/Holsted Å og Kongeåen oktober 2020

752

Sneum/Holsted Å og Kongeåen oktober 2020

En lille opdatering på fiskeriet i Sneum/Holsted Å og Kongeåen inden de sidste to uger af sæsonen som slutter den 31 oktober.

Alting har en ende også fiskesæsonen i Vadehavsvandløbene, selvom vi i Sneum/Holsted Å og Kongeåen har mulighed for at fiske til udgangen af oktober er det alligevel ret trist at sæsonen snart er forbi. Der er dog stadig mulighed for at få de sidste fisk på krogen og chancerne er store i øjeblikket, åerne bugner af fisk som kun venter på gydetiden og lidt på af hugge på den agn der bliver præcenteret lige foran snuden på dem.

Den sidste måneds tid er der blevet fanget og i de fleste tilfælde genudsat rigtig mange laks og havørreder fra Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings vandløb www.sydvestjydsk.dk

Hvis nogen skulle have lyst til en tur til enten Sneum/Holsted Å eller Kongeåen kan der købes fiskekort på www.fiskekort.dk og jeg står gerne til rådighed for at give lidt tips til hvor der kan fiskes. Skriv til ssf.formand@gmail.com

Herunder en masse flotte fangstbilleder fra Kongeåen og Sneum å

Knæk og bræk til alle de sidste to uger af 2020

Mvh. Jens Lygum

Christian Jensen og flot genudsat laks på 90 cm. fra Sneum Å
Emil Brinch med han første laks 56 cm. 2 kg. fanget i Sneum Å
Havørred fra Sneum Å fanget af Klaus Høgsbro Rebien
Kasper Rubin med havørred på 76 cm. fra Sneum Å
Lille genudsat laks fra Sneum Å
Lille laks fra Kongeåen fanget af Ryan Lund
Ole Sand med genudsat laks fra Kongeåen
Simon Simonsen med stor regnbue fra Kongeåen
Simon Øland med lille laks fra Sneum Å

 

Sneum/Holsted Å og Kongeåen oktober 2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sneum/Holsted Å og Kongeåen oktober 2020

Tidligere artikelÅRETS TUR TIL SKJERN Å 2020
Næste artikelMIDNIGHT SPECIAL – KYSTFLUE – AFISKERI.DK