Sneum/Holsted Å og Kongeåen september 2020

680

Sneum/Holsted Å og Kongeåen september 2020

Som de andre store havørred og laksevandløb i det Vestjyske bugner åerne i øjeblikket af fisk, ikke mindst når vandstanden er høj trækker der nye fisk ind eller de fisk der allerede er i åen begynder at flytte rundt.

Som så ofte før er det Kongeåen og Sneum Å der trækker flest lystfiskere til sig da det er der de fleste fisk er og dermed også bliver fanget. Hvert år fra august og året ud begynder laks og havørreder at trække op i den smukke men lidt mindre Holsted Å, det starter med at der fanges og registreres fisk på træ omkring Kaj Lykkes Golfklub og som sæsonen ebber mere og mere ud trækker der flere og flere fisk op og de fordeler sig på hele åen fra sammenløbet med Sneum Å til Gørklint Mølle hvor en stor spærring stopper fiskene.

I øjeblikket er det dog stadig de velkendte stræk omkring Ålbæk/Sammenløbet i Sneum Å og på det yderste af Kongeåen der kaster flest fisk fra sig.

De unge drenge fra Justfishing.dk har besøgt Sneum Å for at optage lidt til Fangstjournalen.dtu.dk det blev også lidt film til deres egen hjemmeside/youtube side. Når man ser filmen er det tydeligt at der er mange fisk i Sneum Å, ikke overraskende for os der normalt fisker i Sneum Å men måske overraskende for dem der ikke kender åen. Filmen kan ser på denne adresse: https://www.youtube.com/watch?v=mXIs1AYdrzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FfGLmhMOs7h0sKuBWoGW7cWagHx3IduOpdD8FPu4jglhrPjYMeYY_ie4

Knæk og bræk til alle de sidste uger af 2020, herunder nogle flotte fangstbilleder.

Mvh.

Jens Lygum

Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Kongeåen,Holsted å og Sneum å

Brian Festersen havø. fra Kongeåen 65 cm. 3 kg.
Jesper P Rasmussen Sneum Å laks ca. 80 cm. genudsat
Jonas Erbs havø. 68 cm. genudsat Holsted Å
Mathias Kastner genudsat laks 85 cm. fra Kongeåen
Mathias Kastner havø. 58 cm. Kongeåen
Tommy Lund havø. 70 cm. 5 kg. Sneum Å
Tommy Lund Sneum Å laks genudsat

Sneum/Holsted Å og Kongeåen september 2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sneum/Holsted Å og Kongeåen september 2020

Tidligere artikelSKJERN Å OPDATERING D.9-9-20
Næste artikelMANDALSELVEN OPDATERING D.13.9.20