Sommeren ved Vidå – skrevet af Jens Chr. Lund

173

Sommeren ved Vidå

Sommermånederne juni og juli er traditionelt ret rolige i Vidåen hvad fangster angår. Vandstanden er som regel til den lave side, mens vandtemperaturen ofte er for høj til laksefiskeri. Sidste års tørke var katastrofal. Adskillige døde laks blev set drivende med strømmen.

I år har vandtemperaturen i det store og hele dog holdt sig under det kritiske niveau for laksefisk, hvilket også har resulteret i en del fangster i både juni og juli, selv om vandstanden har været har været relativ lav. Hidsige regn- og tordenbyger har dog sørget for, at vandføringen i åløbene har holdt sig nogenlunde konstant, og vejrudsigten for den kommende tid tyder på ustadigt og køligt vejr. Hvis dette holder stik, kan lystfiskerne se frem til pæne fangster i de kommende måneder.

I midten af juni faldt der en del regn, og da blev der også fanget en del fine fisk. Den suverænt største laks (112 cm), blev fanget på spinner af Svend Gehrt d. 14. juni. Desværre måtte Svend genudsætte fisken, da han i starten af maj havde hjemtaget en laks på 5,8 kg. Den genudsatte hanlaks kan godt have tangeret Jørn Petersens rekordlaks fra efteråret 2011 (115 cm, 14,1 kg).

Juni måneds mest omtalte fisk fra Vidåen blev dog John Nagotts ”havørred” på 99 cm og 10,15 kg. Visse kendetegn – bl. a. en lige afskåret hale – tydede på havørred, men en skælprøve afgjorde med 100% sikkerhed, at fisken var en laks, som var lidt over fem år gammel.

I midten af juli faldt der nogle kraftige tordenbyger, hvilket resulterede i fangster af en del mindre laks i størrelsen 70-80 cm. Enkelte større laks blev genudsat.

Sidste halvdel af juli har været ret tør og periodevis meget varm, og da gik fiskeriet helt i stå, men august måneds køligere og længere nætter og mere nedbør vil nok sætte gang i fiskeriet igen.

Bådfiskerne i Magisterkogen har i sommerperioden fået en del gode fisk (gedder og sandart).

Se billeder på www.vidaa.dk

Sidste halvdel af juni har jeg som sædvanligt tilbragt ved Bjerkreimselven i Norge. I år var forholdene perfekte, da jeg ankom (passende vandstand, passende vandtemperatur). Jeg fik da også nogle fine laks med hjem med 6,1 kg og 85 cm på toppen.

Jens Chr. Lund

Sommeren ved Vidå

Tidligere artikelSøndags opdatering om Mandalselven på Afiskeri.dk
Næste artikelFT Nutria Sok – Skrevet af Frank Thornild