Sommeren ved VIDÅ

87

Sommeren ved VIDÅ

”Septembers himmel er så blå” skriver Alex Garff i sin sensommersang fra 1949. I skrivende stund d. 1. september passer det på en prik. Et kig ud af vinduet afslører en blå himmel og en strålende sol.

Den forgangne sommer har her i det sønderjyske været præget af skiftende vejrlig med flere varmebølger og pludselige regnskyl ind imellem. Bortset fra en tørkeperiode i juni og et stykke hen i juli har regnen sørget for at opretholde en ganske fin sommervandstand i åløbene, så der det meste af sommeren har været pæne muligheder for at fange en god fisk, hvis man ellers har været til stede ved fiskevandene.

Coronarestriktioner satte i år en stopper for min traditionelle fisketur til Norge/Bjerkreim i sidste halvdel af juni. I stedet har jeg sommeren igennem  – bortset fra ugerne med hedebølge i juli og august – tilbragt mange formiddage med fiskestangen ved Grønå/Vidå omkring Tønder. Jeg har koncentreret mig om Grønåen nedstrøms Sæd bro øst for Tønder. Strækket er let tilgængeligt og er kendt af alle lokale lystfiskere. Grønåen er her mange steder relativ smal, men med god vanddybde selv i tørkeperioder. Strækket huser mange gode standpladser, og man færdes i øvrigt i flot natur på grund af høje gevækster især på nordsiden af åen.

Denne rimte på ca. 1,5 kg fik jeg lige nu i Grønå. Den huggede på en 10 cm lang kondomspinner. Genudsat. – artsrigdommen i Vidå

At Vidåen i perioder har et lavt fisketryk, har jeg igen ved selvsyn kunnet konstatere. I juli måned mødte jeg ikke en eneste medfisker ved Grønåen trods mange timers fiskeri. Mange er selvfølgelig rejst på ferie, en del har hjemtaget deres laks og andre har måske opgivet at fiske på grund af det forholdsvis varme vand. Ikke en eneste laks er registreret på foreningens hjemmeside i perioden 30/6 -3/8. Fiskene har dog været til stede, hvilket det følgende er et klart bevis for.

Den 29/6 havde jeg aftalt en fisketur med min gode ven Werner Gehm fra Achtrup. Vi mødtes ved Sæd bro kl. 8.30. Efter godt tre timer havde vi fisket strækket nedstrøms broen godt igennem uden et eneste bid og holdt en tiltrængt kaffepause. Efter yderligere en time uden resultat var vi nået hen til broen igen og var klar til at køre hjem. Som en sidste chance foreslog jeg Werner at tage et par kast ved broen og hvad skete? I andet kast huggede en laks på 73 cm og 3,8 kg, der kunne hjemtages, og Werner strålede om kap med solen på den blå himmel, hvilket var en stor glæde for mig som ”guide”.

Vidå - afiskeri.dk - Michael Olsen
flot gedde på 2.8 kg – sikke nogle farver den har

På mine mange fisketure i de følgende måneder har jeg næsten hver gang haft kontakt med fisk. Nogle gange blot små aborrer eller smågedder, som hurtigt kom ud igen. Andre gange har der dog været alvorligt bud  efter min spinner. To laks er kommet på land og genudsat, og flere er mistet kort efter hugget. To pæne gedder er kommet med hjem og ligger nu i fryseren i form af nogle yderst delikate fiskefrikadeller. Tre havørreder på henholdsvis 2,2 kg, 2,4 kg og 4,1 kg er også kommet med hjem, og kendetegnende er, at både laks og ørreder har hugget sidst på formiddagen og ofte i godt vejr med blå himmel.

Et par oplevelser har brændt sig ind på nethinden:

Den 24. juni stod jeg på ”mit stræk” et godt stykke nedstrøms broen. Klokken var blevet ca. halv elleve uden bid, solen strålede fra en blå himmel, og jeg havde halvvejs opgivet fiskeriet. Så skete det helt uventede: I den følgende halve time havde jeg inden for ca. 200 meter hug af tre gode fisk, men ingen kom på land. Den første laks stod af efter ganske kort tid, og den næste efter nogle minutter lige ud for mig. Den tredje fisk var en blank havørred, der tog min spinner lige før den kom op af vandet. På kort line går sådan noget sjældent godt, heller ikke her. Fisken væltede rundt i overfladen, sprang en meter op og stod af.

Vidå - Afiskeri.dk - Michael Olsen
havørred på hele 4,4 kg og 71 cm

Den 11. august stod jeg som sædvanligt ved Sæd bro halv ni. Efter nogle kast ved broen og sandfanget gik jeg lidt videre til et sted, hvor jeg før havde fanget en havørred. At lokalkendskab er en vigtig ting, blev understreget denne dag. Efter ganske få kast huggede en havørred på hele 4,4 kg og 71 cm! Klokken var endnu ikke blevet ni, men jeg besluttede at opgive fiskeriet og køre til indvejning i Tønder – en stor oplevelse rigere.

I sidste halvdel af august er der kommet mere gang i fiskeriet i takt med at vandet er blevet koldere. Passende regnmængder har holdt vandstanden ved lige, og en del laks er fanget og genudsat. De kommende efterårsmåneder lover godt for fiskeriet, og skulle fiskelykken ikke stå én bi, så er frisk luft og god motion altid en god sidegevinst.

Knæk og bræk.

Jens Chr. Lund

 

Sommeren ved VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sommeren ved VIDÅ

Tidligere artikelSEATROUT TWINKLE – KYSTFLUE
Næste artikelMandalselven – opdatering om august 2021