Sone 4´s gydeområder ved Mandalselven

304

Sone 4´s gydeområder ved Mandalselven

Der er mange gydeområder i sone 4 ved Mandalselven, og det vil jeg kigge nærmere på i denne artikel.

Ved Sandøy er der en flot stort gydeområde, og jeg har selv set dette område og det er et flot stort område hvor laks har gode forhold til gydning. Som laksefisker er dette hotspot utrolig smukt og jeg holder utrolig meget af og fiske i dette område. Dels har jeg sejlet med kano til Sandøy og blevet sejlet derud af min gode ven Bjørgulv. Hvor jeg fisket med en anden god ven Ryan Marchese.

Kører man lidt længere om af elven til hotspottet som hedder Trygsland, vil man også her kunne se gydepladser, selv optog jeg for en del år tilbage de fine gyde pladser, og havde disse med i min Mandalselv film. Utrolig spændende at se hvordan laksen har lavet disse storer huller hvor de har gydet.

Ovenfor ved Bjelland kirke er der endnu et fint gydeområde, og dette mindes jeg også at have set.

Ellers findes der også gydepladser ved Toppøy, Hundsøy, Monan, Sundet og mellem Foss og Stivlia. Så der er rigtig mange pladser hvor laksen kan gyde.

Samtidig skal man også huske at laksen går op og gyder i Kosåna, som er den lille side elv oppe i toppen af sone 4. Plus så skal det jo også med i denne artikel at der ligger gydeområder nede i Sone 4´s delsoner, som har et kæmpe potentiale

Stor Tak til min ven Bjørgulv Foss, som har hjulpet med info. til denne artikel.

Sone 4´s gydeområder ved Mandalselven

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sone 4´s gydeområder ved Mandalselven

Tidligere artikelSKJERN Å OPDATERING 27-4-20
Næste artikelPREMIEREN VED SNEUM Å OG KONGEÅEN