SORTE SVEND GTI – KYST VINTERFLUE – AFISKERI.DK

614

SORTE SVEND GTI

Jeg har manglet en god vægtet kystflue til mit kystfiskeri i januar og primo februar. Derfor blev valget og tilfører en i forvejen god flue til disse perioder vægt. Fisker du den med fluestangen, anbefaler jeg dig at tag den hjem i langsomt tempo med mange stop, så fluen går op og ned i vandsøjlen. Det samme gælder hvis du spænder den bagefter et bombarda flåd. Succes får du med denne flue, hvis du fisker på stræk, hvor der er tangbælter idet den imiterer kutling yngel.

Herunder kan du se en step by step billede udgave, og under dem ligger mønster beskrivelsen. God fornøjelse ved stikket.

twin eye indbindes på Ahrex stinger krogen
Indbind nu den sorte ultra wire
dernæst tager du og laver en dubbing krop
Så kommer nu den sværeste del af fluen, og det er meget nemt. Binde påfuglestråen ind oppe ved twin eyes, og lig stråene op på dubbingen. Dernæst bruger du ultra wire som rib . Klip nu så du laver en hale af de påfuglestråene som på billedet

 

Tag dine sorte Kinanakke frem og find en fjer der samme længde som på billedet og indbinde denne.
Nu er du næsten færdig med fluen, du mangler blot at lave et hoved af din sorte dubbing.som på billedet, husk også at få dubbing tørnet rundt om twin eyes.

Bindemønster:

  • Rib: Sort ultra wire.
  • Krop: Sort dubbing gerne med lidt glimmer i.
  • Rygskjold/hale: 6 strå af påfugle
  • Hackle: Sort Kina nakke fjer.
  • Hoved: Sort twin eyes og sort dubbing
  • Bindetråd : Sort Veevus 14/0

SORTE SVEND GTI

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SORTE SVEND GTI

Tidligere artikelHesså fossen – Sone 4 – Mandalselven – Afiskeri.dk
Næste artikel5 HURTIGE TIL RONNY LAGONI – AFISKERI.DK