Spændende nyt fra Skjern å

365

Spændende nyt fra Skjern å

Afiskeri´s Skjern å lokalreporter Claus Skeldal har nyt om hvad der sker ved åen i denne uge.

Vi er jo så småt på vej ind i efteråret, men også tiden hvor det nu bliver tidligere mørkt. Tager man afsted efter arbejde kan man opleve stadigvæk nogle fantastiske solnedgange, og har man en hel dag tilrådighed kan man udover det gode fiskeri med mange grilse i åen lige nu, også nyde den flotte natur omkring sig. Fuglene der synger samt se trækkende fugle flokke, og ikke mindst se køerne der går og græsser det frodige græs i sig. Så du kommer jo i det rene paradis, og som jeg plejer at sige det er den helt stor tv-skærm , som man bare ikke kan få nok af, da det er ren medicin for krop og sjæl.

I ugens første 4 dage har der været god plads ved åen, men det ændre sig jo nok fra imorgen af og weekenden igennem.

I forhold til sidste år ser man ikke laksene springe i år, men som vi tidligere har skrevet er der utrolig mange grilse i år, så det tegner også godt for næste år.

Vandstanden er rigtig fin i denne uge, men sigtbarheden er ikke den bedste, og sådan har det været længe. Derfor anbefaler Claus Skeldal også fortsat at du vælger fluer i farverne gul, rød og orange.

Hvilken line skal man så vælge i denne uge som forholdene har været idag, her anbefaler Claus at man går med f-s3-4-4.

Hos laksens hus har man sat datoen for hvornår man holder aktion på whisky fra den tønde man også i år har haft stående. Det bliver lørdag d.10 oktober fra morgenstunden kl.8.00 præcis kommer de to første flasker på aktion, herefter man man pr.mand købe en flaske af de gyldende dråber.

Hertil aften er der nu totalt fanget 1384 stk.

Knæk og bræk ved Skjern å

 

Spændende nyt fra Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Spændende nyt fra Skjern å

Tidligere artikelLYSTFISKERIETS DAG VED VIDÅ
Næste artikelMUDDERKLIREN – KYSTFLUE – AFISKERI.DK