Spændende nyt fra VIDÅ – Sønderjylland

270

Spændende nyt fra VIDÅ – Sønderjylland

Med indgangen til juni har vi samtidig sagt farvel maj, årets skønneste måned, hvor alting grønnes, blomstrer og gror. I løbet af juni blegner de grønne nuancer allerede en smule, men til gengæld kan man glæde sig over blomsterhavet, der folder sig ud ved vejkanter, i haver, parker og i vid udstrækning også langs åløbene.

Jonas Kolbeck med bækørred på 40 cm og 0,9 kg

Bevæger man sig langs vandløbene, kan man iagttage, at plantevæksten i vandet tager til efterhånden som vandtemperaturen stiger. Dette giver bedre skjulesteder for fiskene, men ofte vanskeligere betingelser for lystfiskerne. Vidåens øvre tilløb kan i tørre og varme somre næsten gro helt til, så fiskeri bliver mere eller mindre umuligt, indtil efterårets grødeskæring igen åbner vandene.

Maj måned har i år været kølig, hvilket har betydet, at fangsterne i Vidåen har været ganske gode. Næsten dagligt er der dukket fangstrapporter op på hjemmesiden, og omkring en snes laks er hjemtaget. I første halvdel af måneden lå de fleste laks omkring 90 cm, mens slutningen af måneden mest har budt på mellemlaks omkring 5 kg. Den store kvote er endnu åben, og dermed er det endnu muligt at opfylde drømmen om den store laks.

Afiskeri.dk - Michael Olsen
Martin Laugesen med laks på 93 cm og 7,6 kg

Den 14. maj lidt over otte om morgenen ringede telefonen. Det var Martin Laugesen fra Tønder, der blot havde brugt omkring tyve kast på at fange en laks i Grønåen på spinner. Lidt efter dukkede han op med fisken, der var 93 cm lang og vejede 7,6 kg. Et par dage forinden fangede Gunnar Matthiesen en laks på 90 cm og 7,5 kg.

Månedens største laks blev fanget af Dirk Seidler. Den var 95 cm lang og vejede 8 kg.

Afiskeri.dk - Michael Olsen
Kim Jensen med sin megagedde på 116 cm

Vidåen rummer dog andre store fisk end laks. Gedder på et pænt stykke over meteren er intet særsyn, og stort set hvert år fanges der gedder på over 10 kg. En af åens kæmper dukkede op d. 22. maj ved ”Pælesvinget” ved Lægan, hvor Kim Jensen var undervejs med sin spinnestang. Han fik hug af en meget tung fisk, som han i længere tid troede var en stor laks. Det viste sig dog at være en meget stor gedde på hele 116 cm, der efter en kort fotosession blev genudsat. Anslået vægt omkring 13 kg. Samme dag fangede Kim Jensen for øvrigt en laks på 88 cm og 5,8 kg!

I kraft af sin artsrigdom er Vidåen altid et besøg værd. Ud over laks og gedder er der i maj landet bækørreder, rimter og aborrer, så der er noget for enhver smag.

I de følgende måneder bliver vandet varmere, men undgår vi længevarende hedebølger, er der i sommermånederne altid mulighed for flex på klingen.

Knæk og bræk ved fiskevandene

Jens Chr. Lund
Lokalreporter for Afiskeri.dk ved Vidå

 

Spændende nyt fra VIDÅ – Sønderjylland

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Spændende nyt fra VIDÅ – Sønderjylland

Tidligere artikelPremierer dagen ved Mandalselven 2022
Næste artikelTilbageblik på Premieren ved Mandalselven 2022