SPINNEGREJ TIL VIDÅ – AF JENS CHR. LUND.

257

SPINNEGREJ TIL VIDÅ

Vidåen med tilløb rummer en ganske stor bestand af de almindeligst forekommende rovfisk, og derfor er spinnefiskeriet en populær fiskemetode. Ud over laks og havørreder er der en ganske stor bestand af gedder, aborrer og sandart, som især på åens nedre løb forekommer i grov kaliber.

For at friste de store rovfisk anvendes ofte spinnere i str. 4 og 5 samt wobblere omkring 10 cm. Den leddelte orange Rapala-wobbler er en klassiker, som både laks, ørreder og andre rovfisk ikke kan stå for, men også ABUs Tormentor har store rovfisk på samvittigheden. Sandartfiskerne sværger til Rapala Husky, orange, 13 cm. Jeg har selv anvendt denne wobbler gennem mange år under bådfiskeri i Magisterkogen, og sammen med den leddelte Rapala er det en notorisk storfanger, når talen er om sandart. Også laks og havørreder bider gerne på disse wobblere. Da kun én trekrog er tilladt i de vestvendte åer, skal man huske at afmontere de forreste trekroge.

De fleste lystfiskere har dog nok spinneren som den foretrukne agn, og det kan der være flere grunde til. Prisen kan spille en rolle, men den væsentligste årsag er nok, at spinneren kan fiskes opstrøms og nedstrøms uden problemer. Desuden er spinneren en allround agn, som næsten alle fisk kan hugge på. Foruden rovfisk har jeg selv fanget både rimter og brasen på spinner.

En meget brugt spinner i vidåsystemet er Mepps (kobber og sølv) i str. 3-5. I Vidåen omkring Tønder anvendes mest de tungere størrelser, mens str. 3 er passende længere opstrøms i åløbene. Også Vibrax i sølv med rød krop er meget anvendt, samt selvfølgelig også FC-spinneren i tungere udgaver i diverse farver med overvægt på røde, sorte og grønne/gule kulører i diverse kombinationer. FC-spinneren eller kondomspinneren som den også kaldes, er siden dens fremkomst blevet et hit blandt mange laksefiskere, og i Vidåen fanges der stort set hvert år laks i 10 kgs klassen på netop denne spinner, som også gedder har en forkærlighed for. ABU-spinneren Reflex er still going strong, og også den svenske Mira-spinner har mange fisk på samvittigheden i Vidåen.

Udbuddet af spinnere er i dag enormt, og de fleste spinnefiskere har et bredt udvalg af spinnere/wobblere liggende i grejboksen. Enkelte kan dog nøjes med mindre. Et medlem af Vidå-foreningen fortalte mig for nogen tid siden, at han som regel blot fiskede med én spinner: Mepps i sølv i forskellige vægtklasser!

Uanset valg af endegrej, så har den forløbne fiskesæson været noget af en udfordring for lystfiskerne i vidåsystemet. På grund af den varme sommer er der fanget væsentligt færre fisk end normalt. Sæsonen 2017 gav derimod rekordfangster på grund af rigelig nedbør hele året. Forhåbentlig bliver den kommende fiskesæson noget mere normal med passende regnmængder og ditto vandtemperaturer. Bliver dette tilfældet, kan både medlemmer og tilrejsende lystfiskere se frem til en spændende sæson med flex på klingen.

Jens Chr. Lund – Lokalreporter for Afiskeri.dk ved Vidå.

Herunder kan du se nogle flotte fangster af forskellige arter, som du kan fange ved Vidå og flere fine lakse fangster.

 

 

SPINNEGREJ TIL VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SPINNEGREJ TIL VIDÅ

Tidligere artikelMANDALSELVEN 2018 FILMEN -AFISKERI.DK
Næste artikelDecember month fly no.1 – BLACK MIKE – Step by step