Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

126

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

Sportsfiskerforeningen Vidå blev stiftet d.12 november 1928 af en lille kreds af 14 personer, og kunne i 2003 fejre deres 75 års jubilæum/fødselsdag.

I denne artikel dykker vi ned i deres historie og ser hvad der er sket i alle disse år.

Foreningens første formand var rektor Hansen, som i 1930 blev afløst af Søren Harck. Samme år nåede man op på cirka 100 medlemmer, der hver betalte den formidable sum af 4 kr i årskontingent samt 1 kr i indskud. Siden har der været Kæmner Schmidt fra 1940-1948 og 9 andre. I 1992 blev Afiskeri.dk´s Lokalreporter ved Vidå Jens Chr. Lund formand og det var han helt frem til 2018, og er derved den formand der har siddet længst tid på posten.

Første åstykke man fik lejede var strækket fra Lægan til Rørkær, som hurtigt blev udvidet til hele det inddigede område af Grønå. Yderligere lejede man i 1930 Arnåen fra Solvig til Øster Højst, og det samlede fiskestræk nåede dermed op på ca. 50 km.

Nutidens fiskevand som foreningen råder over ligger på ca. 80 km. Åløb. Idet man har lejet Sønderåen fra Rens til Bejerskro, samt dele af de øvre tilløb til Grønåen.

Medlemstallet steg i takt med mere fiskevand og i 30´erne var man nået op på ca. 200 medlemmer, og der skulle det vise sig at ligge stabilt i rigtig mange år. I midten af 80´erne hvor havørredfangsterne toppede, havde foreningen et rekordstort medlemstal på ikke mindre en ca. 800 seniormedlemmer og 350 juniormedlemmer. Siden da er både havørredfangster og medlemstal faldet og ligger i dag på ca. 350 senior og 50 junior medlemmer.

Man har lige siden foreningen startede gået frem med at man skal yde , for at kunne nyde. Allerede i 1930 begyndte man udsætning med 8000 stk bækørredyngel, 13000 havørredyngel, og så fortsatte man i de følgende år med ørred- og lakseyngel, samt udsatte man også en årrække 200 kg glasål indkøbt ved Højer sluse. Siden da har man gennem årene haft udsætning, men håber man en dag kan undgå at udsætte havørredyngel, da den vilde stamme er langt bedre og stærkere.

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s HistorieFangstmæssigt var de første år i foreningens historie ikke meget at skrive om, og man mangler også fangststatistikker, men få er dukket op nu og her. De viser at havørreder over 5 kg var meget sjældne, og først i 1944 fangede tømrer Chr. Holm en havørred på 8 kg, og den blev først slået i 1965 idet juniorfiskeren Frank Wulff fik en på 9 kg på land. I 1991 blev den så slået af Ib Schmidt som indvejede en havørred på 9,35 kg, og dermed er en på de magiske 10 kg endnu ikke passeret i 2003 hvor man havde jubilæum. Men i 2008 var det meget tæt på at ske da Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Vidå – Jens Chr. Lund fangede en havørred på 9.9 kg og 93 cm.

Ved foreningens 50 års jubilæum var et fremtidsønske at der blev indført statslige fisketegn, og det ønske er som bekendt gået i opfyldelse til stor glæde for alle, for nu betales alle udsætningerne af disse fisketegnsmidler. Sportsfiskerforeningen Vidå har også søgt om disse midler til gydebanker og disse blev planlagt efter 2003.

Sportsfiskerforeningen Vidå har et årskontingent i 2020 på 950 kr.  (inkl. Medlemskab af Danmarks sportsfiskerforening) for senior, og 250 kr.  for junior. Fisketiden er på knap 7 måneder pr. år, og det vil med andre ord sige, at man for få kroner om dagen har adgang til 80 km fiskevand. Da Vidå er medlem af Gelsåsammenslutningen, har man yderligere adgang til at fiske på sammenslutningens ca. 40 km vand i Gelsåen. Samtidig får man motion og frisk luft i lungerne, og kan koble af fra den ofte stressede hverdag. Lystfiskeri er god medicin for både sjæl og legeme og har tag i såvel ung som gammel. Derfor er der al mulig grund til at antage, at Sportsfiskerforeingen Vidå også i fremtiden vil kunne opretholde et fornuftigt medlemstal.

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Sportsfiskerforeningen VIDÅ´s Historie

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL MALTHE RYGE PETERSEN
Næste artikelMANDALSELVENS HELTE – RENE BOYE JENSEN