Status for 2020 sæsonen ved Storå

535

Status for 2020 sæsonen ved Storå

Jens Ganderup med sin første laks – god start!

En spændende og på mange måder anderledes sæson ved storåen er nu slut. 11. marts 2020 gik Statsminister Mette Fredriksen på skærmen, og lukket store dele af Danmark ned! For de fleste en chokerende besked, der gav grobund for en masse bekymringer. Uden tidligere erfaringer at læne sig op ad, måtte lokale Corona anbefalinger og restriktioner udtænktes løbende. Sæsonen startede, efter mange bestyrelsesmæssige overvejelser, som planlagt, men med enkelte restriktioner. for eksempel blev der lukket for dagkortssalget, i et forsøg på at mindske koncentrationen af fiskere ved åen i præmieredagene, og samtidig begrænse migrationen af glade lystfiskere fra andre dele af landet. samtidig blev der lukket for optagelse af nye medlemmer af samme årsager, men også for at undgå spekulationer om underliggende agendaer. Begge tiltag blev dog relativ hurtigt ophævet igen, og der blev igen mulighed for, at lystfiskegæster kunne få afløb for deres laksefeber.

Forventningerne

Som altid var der mange spekulationer før sæsonens start, om hvad man kunne forvente sig af præmiererdagene og fiskeriet generelt. I år var forventningerne særlig høje, og storåen skuffede ikke! med 63 laks hjemtaget på præmieren og yderligere 6 genudsat slog præmieren 2020 alle tidligere rekorder med flere længder! De gode tendenser fortsatte og kvoten for laks over 75cm var opfisket allerede 13. maj, og med et imponerende gennemsnit på hele 8,2kg. Traditionen tro blev kvoten for laks U/75cm ikke opfisket, men med 168 hjemtaget slår 2020 også her alle tidligere rekorder! Tidligere var legendariske 2016 bedste år med 108 hjemtaget laks U/75. Samtidig blev der i 2020 genudsat 425 laks U/75, hvilket giver en samlet fangst på hele 593 stk. i denne kategori. Til sammenligning endte vi i 2016 på 472 stk., hvilket betyder en stigning på ikke mindre end 25,6% hvilket tegner lovende for de kommende år!

Lukning af åen.

“…så snart åen åbner efter en af disse varmelukning, ja så er der dømt bonanzafiskeri”

Sæsonen bød også i år på lukning på grund af for høje vandtemperature, og i år blev det til hele to af slagsen. Første kom allerede 17. juni og holdt åen lukket frem til 1. juli. og igen fra 11. august til 23 august. Altså samlet set måtte åen holdes lukket en lille måned af sæsonen. Men inter er som bekendt så dårligt, at det ikke er godt for noget, og så snart åen åbner efter en af disse varmelukning, ja så er der dømt bonanzafiskeri, og her blev 2020 heller ingen undtagelse. umiddelbart skulle man tro, at nå man trækker næsten en måned ud af en fiskesæson på syv måneder, så vil det kunne aflæses på det samlede antal fangster. Men 2020 endte med et samlet antal laksefangster på ikke mindre end 1336 stk. ikke langt fra 2016 hvor det samlede antal var 1421 stk! og hvis man så, for sjov, ligger 1/7 oveni, ja så kunne 2020 potentielt have endt på 1527 stk. hvilket havde placeret den på toppen af podiet.

Spåkuglen

Som tidligere nævnt blev der i år fanget et rekord stort antal grilse, hvilket får fremtiden til at se lys ud. Et andet parameter, der bliver spændende at følge de kommende år er antallet af fedtfinneklippede. ud af de 168 hjemtaget små laks blev 137 angivet med intakt fedtfinne, svarende til hele 81,5%. tallet er interessant, da det er en klar indikator for åens egenproduktion. De sidste smolt blev som bekendt udsat tilbage i 2017, og det er derfor usandsynligt, at de resterende fedtfinneklippede 17,5% stammer derfra, men mest sandsynligt er, at de stammer fra udsætninger i andre vestvendte åer. Ser man på de 223 hjemtaget laks fra den store kvote, blev 163 angivet til at have intakt fedtfinne svarende til 73%, hvilket også imponere! Specielt da man i denne gruppe ville forvente at se de laks, der som to årig blev udsat som de sidste tilbage i 2017. Blandt de genudsatte 945 laks af forskellig størrelse, blev 732 angivet med intakt fedtfinne, svarende til 77,5%, og der blev i årets løb angivet “ved ikke” på i alt 93 laks, heraf 7 på hjemtagne og 86 på genudsatte. Det relative høje antal “ved ikke” blandt de genudsatte laks, må ses som tegn på, at vi er blevet mere fokuseret på at få fiskene hurtigt genudsat, mere end at udsætte fiskene for unødig stress og iltmangel for at opnå nøjagtige målinger eller portrætter. En adfærdsforbedring der kommer os alle tilgode med en væsentlig højere overlevelse blandt de genudsatte fisk.

Hjemtaget laks O/75 Hjemtaget laks U/75 Laks genudsat Hjemtaget havørred Havørrede genudsat Laks ialt Havørrede ialt største fangst
2016 190 108 1120 206 192 1421 398 124cm

18,9kg

2017 225 80 945 184 158 1051 342 121cm

17,62kg

2018 221 89 940 127 118 1251 245 114cm

14kg

2019 222 97 922 54 272 1244 326 120cm

18,7kg

2020 223 168 945 129 303 1336 432 118cm

17,1

Havørreden

Status for 2020 sæsonen ved Storå
Stenbiderne på arbejde
Status for 2020 sæsonen ved Storå
Stenbiderne på arbejde

I flere år forsøgte man at booste havørred bestanden i storå og tilløbs åerne med udsætning, men da man efter flere undersøgelser måtte konstaterer, at så godt som ingen af de udsatte havørred vendte tilbage, valgte man at indstille udsætningen. Begrundelsen for den manglende effekt er der gisnet meget om, men ændret skarv adfær kombineret med en voksende bestand, samt massiv garnfiskeri efter helt mf. i Nissumfjord, har været blandt de mistænkte. Gennem årene har der være utallige krisemøder omhandlende den faldende præsentation af havørred, ikke kun i storå, men også i mange andre åer landet over. De sidste havørred blev udsat i storåen og tilløbene tilbage i 2014, så alle de fangede havørred i denne sæson bør være naturligt produceret. Derfor er det også glædeligt, at der efter flere år med nedgang i fangsterne, i år blev fanget hele 432 stk. hvilket er det højeste antal i mange år, og forhåbentligt kan vække et lille håb for fremtiden. Hvad årsagen til fremgangen kan være er svært at svare ensidigt eller endegyldigt på! Men en årelang og vedholdende indsat fra Stenbiderne og andre, for at etablerer og vedligeholde gydebanker, og i det hele taget forbedre forholdende i vandløbene, må fremhæves som være en vigtig brik i forsøget på at gøre en forskel. Desuden kan man med glæde konstaterer, at folk har taget anbefalingen om at genudsætte havørreder til sig. anbefalingerne kom ud i 2019 efter en katastrofe sæson i 2018 med sølle 245 havørredefangster. i 2018 blev under halvdelen af havørrederne genudsat(48,2%) men i 2019 blev hele 83,4% genudsat og her i 2020 fik 70,1% en ekstra chance. Tal der fortæller at vi bekymrer os om vores fiskebestand, og tager ansvar! En ansvarlighed der også bidrager til håbet om en lysere fremtid for åens sølvtøj.

knæk og bræk 

Allan Aarø Bjerre Jensen

Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Storå.

Status for 2020 sæsonen ved Storå Status for 2020 sæsonen ved Storå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Status for 2020 sæsonen ved Storå