STATUS FOR STORÅEN 2021

774

Status for storåen 2021

Jacob Fricher med årets største laks fra storåen. imponerende 124cm og 19,2kg. fanget ved bur bro den 28. april 2021

En speciel sæson…

En speciel sæson ved storåen er slut! En sæson der på flere parametre skiller sig ud fra tidligere år.

Sæsonstarten blev historisk hektisk med et hidtil uset antal fiskere ved åen. Det på trods af nye tiltag som øget priser på dagkort mm.

Det store fremmøde gav udfordringer ved åen, men kunne dog ikke ses i fangsterne på præmieren, hvor der kun blev fanget 49 laks sammelignet med 69 laks ved præmieren 2020.

Michael Øgendal med blank han laks på 121cm og 17,8kg

Tendens med relativ få fisk fortsatte sæsonen igennem så når vi nu står og ser på bundlinjen ender vi på 1047 fangede laks. Et nærmest historisk lavpunkt som vi skal helt tilbage til 2015, der kun bød på 808 fangede laks, for at matche.

Og hvorfor så det? Ja det er jo et af de spørgsmål, vi lystfiskere kan få meget tid til at gå med at besvarer. Mit bud er en kombination af flere ting.

Bæredygtig bestand

Et af de gennemgående fokuspunkter har længe været det stop for stolt udsætningen der skete i 2017 og ikke mindst hvad dette gjorde ved bestandstætheden.

Eftersom åen ikke længere får et kunstigt boost igennem udsætning, har det været forventeligt, at vi vil se et fald i laksebestanden. Og eftersom det stolt der blev udsat i 2017 var 2. års fisk, ja så må vi forvente at de fisk nu er ude af ligningen. Men om fangsterne for i år så er retvisende for de kommende sæsoner – ja det tror og håber jeg ikke.

Vinterkulde

En anden faktor er den historisk kolde vinter med meget lidt nedbør, der helt sikkert har forsinket de først større optræk, hvilket er med til at forklarer det slunkne præmiererfiskeri.

Måske har en sådan vinter større indflydelse på laksens trækmønster end vi er bekendt med. Måske vælger flere smålaks at blive et år ekstra i det salte inde de tager turen op i åen?

Mig bekendt findes der ingen undersøgelser, der underbygger denne tese, men status er, at der i år kun blev fanget 347 laks på eller under 75cm  sammelignet med 593 sidste år! Det undre selvfølgelig lidt! Men da den størrelse laks ikke kan kobles til udsætningerne i storå, ja så peger pilen derfor mere i retning af naturlige udsving, end en generel tendens.

Lyspunkter

På trods af det ret lave antal fangede lakser, så er der også lyspunkter. Sæsonen 2021 smed ikke mindre end 50 laks af sig i kategorien 100+. det må siges at være stærkt! Selvom det selvfølgelig er langt fra sidste års 89stk.

Ikke mindst når man ser på toppen er der grund til at være imponeret. Hele syv laks pressede vægten over de 15kg mod kun to i 2020. Værd at bemærke er også, at kun ca halvdelen (4 stk) af de 15+ fra i år var fedfineklippet, hvilket holder liv i håbet om en stærk og selvproducerende bestand i storå.

Desuden blev 2015 med sine begrænsede 808 laksefangster efterfulgt af rekordåret 2016, hvor det blev til hele 1421stk! et antal der ikke er overgået siden. så måske vi bare skal bibeholde den ukuelige lystfisker optimisme, krydse fingrene og stramme bremsen til den kommende sæson.

knæk og bræk – Allan Aarø Bjerre Jensen

Rasmus Jacobsen med laks på 119cm og 17,6kg
Martin Løntoft med laks på 121cm og 17,1kg

STATUS FOR STORÅEN 2021

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

STATUS FOR STORÅEN 2021

Tidligere artikelTAN FREDE TANDEM – KYSTFLUE
Næste artikelTHE BLACK VULTURE – MONTH FLY IN NOVEMBER 2021