STATUS FOR STORÅEN 2022

748

En sæson på det jævne

Lars Rask Mortensen med en flot maj laks på 108cm og 13,8kg

Endnu en sæson er gået ved storåen, og derfor er det, traditionen tro, tid til at se tilbage og reflekterer over den forgangne sæson.

Sæsonen 2022 startede godt! der blev fanget imponerende 51 laks på præmieren, selv om forholdene ikke var optimale.

Herefter var der ophold i fangsterne. Manglende nedbør holdt vandstanden på et usædvanligt lavt niveau især set i forhold til årstiden. Der skulle derfor kæmpes hårdt for de tidlige forårsfisk, og kvoten for laksene over 73cm forblev derfor også åben frem til 14. maj på trods af en reduceret kvote.

28 lukkedage

Den lave vandstand fortsatte med at præge resten af 2022 sæson, og sammen med en varm sommer måtte åen lukkes af flere omgang, da vandtemperaturen blev for høj. Det blev til hele 28 lukkedage i sæsonen, hvilket er rekord! dog en af de rekorder man ikke ønsker slået igen.

Jens Ganderup med en flot farvet han laks på hele 118cm, hvilket blev den længste fra storåen i år.

De mange lukkedag virkede til at få lystfiskerne til at søge andre steder hen. I hvert fald var oplevelsen, at der var forholdsvis få folk ved åen fra sommeren og frem.

På trods af de knap så optimale forhold blev der fanget pænt med fisk. H.O.F’s kasser og web -ansvarlig Jimmy Käehne gjorde status den 11. september, hvor der var indsendt fangerapporter på 791 laks samt 132 havørred.

Sammenholder man de tal med 1. september 2021, så var der her indrapporteret 784 laksefangster og 155 havørredfangster, så alt tegnede på, at det samlede antal laksefangster ville overgå 2021 på trods af, at der i 2021 “kun” var 20 lukkedage.

Sådan gik det dog ikke. Den forventede slutspurgt med mere vand i åen og agressive hanfisk udeblev og status blev derfor 1037 fangede laks og sølle 173 havørred. Det er lidt under de 1051 laks og 234 havørred fra 2021.

Den forventede slutspurgt med mere vand i åen og agressive hanfisk udeblev…

Tal på sæsonen

Normalt er storå garant for store laks samt en imponerende gennemsnitsstørrelse. Det har også været tilfældet i år, hvor det blev til  57 laks på 100cm og derover svarende til 5,5% af fangsterne, hvor i mod der “kun” blev fanget 50 i den kategori i 2021. Sammenligner man 2022 med skjernå, der har haft et rekord år, så blev der her fanget 99 laks på eller over de 100cm svarende til 5,2%.

Af de helt store blev der i storåen taget 7 over 110cm i 2022 mod 11 i 2021. Værd at bemærke her er, at selv om der blev fanget færre fisk i kategorien +100 i 2021, så var ikke mindre end  6 laks 118cm (svt den længste i år) eller større!

Opgør man antallet af fangede smålaks i kategorien <= 73cm blev der i år fanget 203 laks mod 258 laks i samme størrelseskategori i 2021. Det er en væsentlig nedgang, men her var 2021 også et produktivt år.

Nicklas Harboe med flot blank maj laks på 107cm

En anden interesant iagttagelse er, at der blev fanget hele 128 finneklippede laks i storåen i år svt 12,34% af de registrerede fangster.

Det er ikke overraskende, at vi oplever “turister”, der er udsat i andre vandløb, men sammenligner man med skjernå, der fortsat bruger udsætning af smolt, så var det her kun 6,2% af de 1911 registrerede laksefangster der var finneklippede. De tal kan undre, men man må konstaterer, at laksene, i langt større grad end vi troede tidligere, vælger at søge op i andre end deres hjemmehørende vandløb.

Er tallene foruroligende?

Fangsttallene kan godt virke lidt foruroligende, og det bliver spændende at følge udviklingen over de kommende år.

Havørrederne har været et tilbagevendende omdrejningspunkt for diskussion, da det kan undre at et så stort vandløb som storå  samt tilløb ikke kan mønstre flere fangster end det er tilfældet.

Skal man tage de positive briller på, er det værd at bemærke, at der i 2022 er indrapporteret 64 bækørred, hvor imod der i 2021 kun blev indrapporteret 8 bækørred fangster. Lægger man de tal til antallet af fangede havørred, så bliver det til samlet 242 i 2021 og 237 i 2022.

Det er fortsat alt for få, men bestandestimeringer i Vegenå, Gilbjerg bæk mf viser en flot tæthed af ørred og status af høj økologisk tilstand, så det store arbejde anført af Torben Thinggaard og resten af stenbidergruppen bærer helt sikkert frugt, men hvor bliver de af??

I forhold til laksefangsterne, så kan man fristes til at tænke, at det niveau vi ser nu, er det vi vil opleve fremadrettet! Selvfølgelig med mindre udsving fra år til år. Åen får ikke længere det kunstige boost via udsætning, og de sidste udsatte laks må formodes at være ude af systemet, så vi må formode af se et retvisende billede. Om billedet så ændre sig, når flere af de andre vestvendte åer ikke længere sætter smolt bliver interesant at følge. For trækker vi 12% finneklippede fra de samlede fangster ender vi på skræmmende 909 laks.

Lars Baarup har en helt særlig evne til at få de helt store farvede dreng til hugget! Her er han med dette års eksemplar på +105cm

Kræfterne skal derfor bruges på optimering  og vedligeholdelse af gydestryg, så vi i fælleskab kan sikre en stærk og stabil bestand fremadrettet.

Bestandsestimering:

Senere i år skal der genneføres bestandsestimering af laksen i storåen. For selv om fangsttallene i år ikke er imponerende, så står man alligevel tilbage med følelsen af, at der har været godt med fisk i åen, mens forholdene har drillet, så det bliver spændende at få syn for sagen.

Knæk og bræk

Allan Aarø Bjerre Jensen

Du har nu desværre læst allersidste flotte artikel fra Allan Aarø Bjerre Jensen, da han ikke har den fornødende  tid mere til også at være lokalreporter på Afiskeri.dk. Det er jeg som chefredaktør jo utrolig trist over at måtte meddele, men han har min fulde respekt for hans beslutning. Allan vil blive savnet utrolig meget, for med hans person og gode måde at skrive artikler på, løftet han på fornemmeste vis opgaven efter Frank Thornild. Allan har i hans tid skabt de højeste besøgstal på Storå platformen nogensinde, så siden afleveres i dens bedste form.

Siden lukkes ikke ned for det ville være en skam, da rigtig mange benytter dens informationer året igennem. Jeg vil selv bære stafetten videre i 2023 så der fortsæt kan komme spændende artikler om Storå.

Tusind tak for ALT ALLAN Aarø Bjerre Jensen, du ønskes al mulig held og lykke i fremtiden.

STATUS FOR STORÅEN 2022

STATUS FOR STORÅEN 2022

STATUS FOR STORÅEN 2022

Tidligere artikelGlæde ved Dansk laksefiskeri i Skjern å
Næste artikelStatus på Skjern å 2022