STATUS PÅ 2020 VED GUDENÅEN

666

STATUS PÅ 2020 VED GUDENÅEN

Så lakker den mod enden for fiskeriet i Gudenåen. Lige som resten af 2020 har sæsonen i åen også været lidt ud over det sædvanlige. De første laks kom tidligt igen i år og trods sindsygt ,meget vand, lykkedes det nogle ihærdige og dygtigt fiskere, at hive nogle flotte stålblanke laks på land. Der var ikke mange i starten, men hvad der manglede af laks var der så rigeligt af fiskere. Corona nedlukningen kom i midten af Marts og det kunne virkelig mærkes på fiskepresset. Specielt hen i April og Maj var det helt vildt. Det resulterede i en løftet pegefinger fra de to formænd, om at tage hensyn til hinanden og respekterer regler, P-pladser osv.

Der blev virkelig fanget nogle flotte laks og ii en god størrelse også. Det toppede med Stig’s flotte han laks på 18 kg, mener at det er den største der er fanget i Danmark i år. Men da varmen slog ind begyndte grøden at vokse hurtigt og åen lukkede til så den igen blev svær at fiske i. Og samtidig med at vandtemp steg til over 20 grader, stoppede fiskeriet efter laksen.

Men så begyndte fiskeriet efter havørrederne i Lilleåen. Lilleåen har fisket ok i år og jeg syntes også, at størrelsen på fiskene har været større i år. Hadsten sportsfiskerforening tog et par vigtige skridt i retningen af, at passe på havørrederne i Lilleåen. Man indførte et max på 10 havørreder pr sæson, alle hun fisk fredes efter 1/10 og det henstilles at alle nedfaldsfisk genudsættes. Det er et KÆMPE stort skridt i den rigtig retning af at passe godt på havørrederne i Lilleåen. Nu mangler vi bare at Langå sportsfiskerforening følger trop så vi kan passe på vores vild havørred bestand.

I September startede fiskeriet så småt op igen men der var langt mellem fiskene og i skrivende stund er der kun indvejet 391 laks hvilket er langt under de sidste 3 sæsoner. Hvad det skyldes ved jeg ikke, men det bliver spændende om tendenser fortsætter næste år. Men 1 rigtig flot laks skal dog fremhæves. Jonas Vammen fik en super flot hanlaks på 15+ ved Langå fanget på orm

Jeg håber at alle får en god jul og et godt nytår trods corona. Håber at vi ses ved åen til næste år

Herunder en lille håndfuld af de blanke fra min side i 2020

knæk og bræk

Henrik Györkös
Afiskeri.dk Lokalreporter ved Gudenåen

 

STATUS PÅ 2020 VED GUDENÅEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

STATUS PÅ 2020 VED GUDENÅEN

Tidligere artikelMONTH FLY NOVEMBER – SPEY SPACE – AFISKERI.DK
Næste artikelHolme å Projekt 1 Del 2020