Status på sæsonen 2021 ved Gudenåen.

461

Status på sæsonen 2021 ved Gudenåen.

Så er sæsonen ved Gudenåen ved at rinde ud og det har en meget svingende sæson. Fra start Marts var der rigtig mange fiskere langs åen pga corona. Trods de mange fiskere udeblev laksene og det var bestemt ikke imponerende fangster det blev gjort langs åen, trods de utrolig mange timer lystfiskerne lagde ved åen. Så kom varmen og en hel del mellem laks. De var bare næsten umulige at komme til, da temperaturen i åen steg til over 20 grader. Efterårs fiskeriet startede fint da der kom vand og åen kølede ned. Der blev fanget pænt med friske fisk, som dog havde taget lidt farve da de havde stået lidt i fjorden. De sidste 3 uger har budt på fint fiskeri og vi kraver stille og roligt op mod de 300 stangfangede laks.
I min optik er det lidt ærgerligt, at folk tager alle hun fiskene med hjem på denne årstid. De er ikke noget være spise mæssigt og det kunne være federe hvis bare nogle få stykker af dem vender tilbage et par år efter meget større. Jeg kommer til at rejse et forslag til både Langå og Bjerringbro, om at frede alle hun laks efter 1/10. Jeg ved godt at de ikke gyder i Gudenåen, men vi kan håbe at der er nogen af dem der vender tilbage et par år efter.
Generelt er fiskeriet i Gudenåen på en meget nedad gående trend. I 2018 blev der fanget 672 stk, i 2019 659 stk, i 2020 400 stk og til dato 261 stk i 2021. Det er en meget nedad gående kurve vi er i og i min optik meget bekymrende. Jeg ved godt at man har iværksat dyre undersøgelse omkring havørrederne og laksens forsvinden i Gudenåen. Men mens man venter på disse resultater, burde man fra foreningernes bestyrelser kigge på at iværksætte flere tiltag.
Man kunne starte med at frede alle hunlaks efter 1/10, man kunne i en 5 årig periode prøve at sætte alt laksesmolt ud nede i Langå, så vi undgår det store tab af smolt fra Bjerringbro til Langå(gedder, aborre og andre prædatorer). Man kunne også kigge på mulighed for at sejle smolten ud, som man har gjort før hen. Lave dobbelt udsætninger som man også tidl. har prøvet.
Mulighederne er mange så jeg håber bare at bestyrelserne kommer noget hurtigere på banen, prøver lidt nye tiltag og ikke bare gør som vi plejer. Jeg er personligt bare bange for, at hvis man ikke snart rykker på noget ud over at vente, kommer foreningerne langs åen til at miste mange medlemmer de kommende år.
Nå men nu går vi den mørke tid i møde og kan bruge aftenerne til at glæde os til en forhåbentlig god sæson i 2022
knæk og bræk derude vi ses ved åen næste år
Henrik Györkös
Herunder nogle flere dejlige billeder fra Henrik´s sæson.
Status på sæsonen 2021 ved Gudenåen.
Tidligere artikelGodt fiskeår i Vidåen
Næste artikelKOMBARDO REJEN – KYSTFLUE