STATUS PÅ SKJERN Å FRA IDAG – AF CLAUS SKELDAL

290

STATUS PÅ SKJERN Å FRA IDAG

Om 11 dage ved denne tid fiskeR rigtige mange ved Skjern å, og mange har set fremtil denne dag i 6 mdr. Premieren er for mange noget helt specielt, på mange forskellige måder. Gensynet med fiskekammerater, stemningen, det at sende sin flueline eller spinner ud over vandet igen. Det kan faktisk været svært at beskrive, man skal have prøvet det for helt at kunne forstå, hvordan følesen er ved en Dansk laksepremierer.

Derfor vil vi jo gerne på Afiskeri bidrage til at laksefiskerne som ikke lige har mulighed for at køre forbi ved Skjern å, og se hvordan vandstanden er her før det hele går løs. Kan få et finger praj om hvordan det muligvis kommer til at se ud.

Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Skjern å – Claus Skeldal har hertil formiddag været ud på 5 lokationer og taget fine billeder ved Borriskrog, Albæk bro,Gjalbæk bro, A11 og Landevejssvinget. Ved Landesvejsvinget så Claus en laks. Disse kan du se herunder.

Der er en god sigtbarhed og da det ikke har regnet er vandet ikke grumset og åen er vasket ud. Pt anbefales synke 3-6.

BORRISKROG BRO

NYE STEN SOM SKAL UDLÆGGES

ALBÆK BRO

GJALBÆK BRO

A11.

LANDEVEJSSVINGET

STATUS PÅ SKJERN Å FRA IDAG

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

STATUS PÅ SKJERN Å FRA IDAG

Tidligere artikelPROPELLERFLY SWING TUBE – AF MICHAEL OLSEN
Næste artikelTHE RED LADY – AFISKERI.DK