Status på Turen til Mandalselven – Michael Olsen

480

Status på Turen til Mandalselven

Jeg havde i uge op til vi skulle afsted fredag i uge 32, været meget spændt på hvordan forholdene ville blive, og da vi blev forsinket ved afrejsen fra Hirtshals. Da Fjordline ikke kunne sejle på grund af det uvejr der var, kunne vi se at der også kom meget regn til Mandalselven, mens vi ventede på at færgen kunne sejle. Så time for time blev det bare bedre og bedre ved elven, som gjorde at vi kunne fiske i sone 4 på yderst fine forhold om lørdagen.

Søndag var der fortsat fine forhold, så vi startede i sone 3 og fiskede nogle af de gode pladser af, dog uden laks på land men der var springende laks. Efter middag sejlede vi med Bjørgulv Foss ud til Trygsland, og her havde jeg en kort fight med en laks ved Hesså fossen, som den desværre vandt. Men skønt at fiske disse pladser af, og det blev også til nogle af de andre hotspots nedstrøms Hesså. Her fik vi en del brunørreder, samt for mit vedkommende 2 ørreder og en mindre Havørred. Aftenfiskeriet blev ved Rysesteinen i sone 4, og her fik jeg min første laks i sone 4. En fin laks på 1.5 kg og 59 cm.

Artiklen fortsætter under billedet

Mandag gik det løs i sone 3 og her fik min makker Jens en fin laks på 2.3 kg ved Nodehølen.Så det var helt kanon, og forholdene var fortsat gode, med det i huskeren at det var denne da Bjelland kræftværk ville lukke ned.

Artiklen fortsætter under billedet

Derfor var vi også spændt på hvornår lukning kom til at berører vandstanden i elven, og det skete natten til Tirsdag, for da var den faldet 30 cm. Men havde endnu en fin vandføring det meste af dagen. Vi fiskede forskellige steder og så laks springe, og efter aftensmaden tig vi til Olsens rende, for den ved jeg af erfaring er en god aften plads, og ville kunne fiskes på den vandføring. Det var et klogt træk for ikke efter mange laks huggede en laks på min flue, som denne aften var en lokal flue der hedder Rotanon i en str.6 udgave, for sidst jeg fangede en laks på Olsens rende var det også på en str.6. Det var en fin laks på 1.4 kg, som gav en fin fight.Videoen af fighten må du glæde dig til, at se når Mandalselv filmen 2018 bliver udgivet. Når dato for denne kommer senere på efteråret.

Artiklen fortsætter under billedet

Onsdag var sidste fiskedag, og elven var i løbet af natten faldet yderlig 15 cm. Så nu blev det endnu svære at fine en plads der kunne fiskes, men heldig for os var Fuglestveit stykket opstrøms var ledigt, så det skulle have et skud. Men på denne lave vandstand kunne vi komme længere ud i elven, og det gjorde at jeg kunne tjekke stykket bedre i forhold til da elven i weekenden gik med en højere vandstand. Jeg kan konstatere at den store flom der var i efteråret 2017, har gjort noget ved stykket. Det fisker ikke på samme måde som tidligere år, to mellemstore sten er der ikke mere, og rende helt over hvor der plejer at stå laks var helt tom, plus er der lige opstrøms denne rende nærmest kommet en hylde af grus, der ikke plejer at være der. Samt længere nede ved broen hvor den store sten plejer, at lave en god standplads, er der ikke den samme fart i vandet ej heller på højere vandstand. Så etfter et træk kørte vi videre og efter lidt tjek af pladser der ikke holdte for mange fisker, blev det Nodehølen der skulle fiskes ved. Igen var dette et godt valg for efter et par kast kunne min makker Jens lande sin anden laks på turen. Denne vejede 1.9 kg og var flot blank og havde ikke været i elven i mange dage.

Aftenfiskeriet blev ved Storeøye og Fløyderholmen, og måtte vi hurtigt konstatere at Storeøye var alt alt for lav og kunne ikke fiskes, så vi gik hurtigt ned til det øvre stykke at Fløyederholmen. Her var der rigtig god fart i vandet og der sprang da også et par laks nedover. Nederst på stykket plejer der at være rigtig godt, men ikke denne aften for da var vandstanden simpelthen for lav til fluefiskeri. Linen drev næste ikke.

Det har været en mega god tur vi har haft, og fisketrykket var i weekenden ikke højt, der var god plads ved elven. Først Mandag begyndte der at komme flere, og Tirsdag/Onsdag var de to dage vi mødte flest laksefisker.

Med den udsigt vi kunne se der var onsdag aften, tegnede det ikke godt for dem der skulle overtage elven Torsdag og her i weekenden, men et kraftigt regnvejr der var blev meldt ved sydvest norge, har også gjort godt for Mandalselven. For nu er vandstanden her ved middagstid næsten oppe på det gode niv. vi startede på i lørdags, og den går nu med 45.9 kubik. Jeg tror det vil stige yderlig idag, for den er ikke aftaget på vandføringen højere oppe i elven, da den stiger fortsat. Så det tegner godt for dem der fisker ved elven idag, og kommer til elven her i weekenden. Med dette afslutnings billed herunder på denne opdaterings artikel om vores tur, vil jeg ønske god weekend og knæk og bræk ved elven.

Status på Turen til Mandalselven

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Status på Turen til Mandalselven

Tidligere artikelAugust month fly no.2 – 94 AN – Step by step
Næste artikelFangster fra Uge 33 og lille opdatering fra Mandalselven.