Steinshylen

954

Sone The stone slope extends to the west side of Mandalselva from the Bjønhylen area just across the farm at Kleveland and down to Klevelandsbroa (the signs are visible from the shore). On the east side south of the farm on Kleveland and all the way down to Klevelandsbroa.

Please note that fishing is prohibited from the border Sone Bjåhylen south and past the settlement. It is also not permitted to travel on the eastern river bank in the upper part of this zone due to beasts and buildings. However, there is the possibility of swimming and fishing in part of the area. Follow signage.

The upper part of the zone has quiet strokes. Elveløpet was processed in the Environmental Design project with a view to a slight increase in salmon and some resting stones were laid out in addition to those who have been living there for immensely. The longer you move down the zone, the flow becomes stricter. On the east side of the zone lies the stone shelter. Exciting and deep for a salmon fisherman. Here are many salmon taken over the years. This is broken where the waterfall starts and belongs to the zone Steinshylen.

There is no toilet in the area but only about 5 min by car to Lax Center. It is the sign at both ends of the zones visible from the shore.

Please note that fishing is prohibited from the border Sone Bjåhylen south and past the settlement. It is also not permitted to travel on the eastern river bank in the upper part of this zone due to beasts and buildings. However, there is the possibility of swimming and fishing in part of the area. Follow signage.

Steinshylen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Steinshylen

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Steinshylen

Tidligere artikelNodehylen
Næste artikelStrædethylen