Storå forventninger 2021

433

Storå forventninger 2021

Tik, tak…

Kr. Nyborgs stem d.3 april 2021

Storå sæson 2021

Tik, tak… nedtællingen til sæsonen 2021 er inde på opløbsstrækningen, og lige så vel som man til tider ikke forstår hvor tiden bliver af, ja lige så slowmotion agtig kan det føles den sidste tid op til præmieren!

En vinter i Coronaens tegn er gået. Alle aktiviteter i holstebro og omegns fiskeriforening har været sat på standby, og man har ikke haft mulighed for at dyrke det sociale omkring lystfiskeriet. Til gengæld må man formode, at alle har haft mere tid i kalenderen end normal til at nørde og forberede sig til sæsonen. ikke destomindre har isoleringen i de sociale bobler kun gjort forventningens glæde endnu større, for at gense åen og gode fiskekammerater samt igen opleve det sociale fælleskab.

Storå forventninger 2021 - Afiskeri.dk - Michael Olsen
To fine laks fra d.16 april 2020

Kvote

kvoten for den nye sæson er fuldstændig magen til 2020 kvoten, hvilket vil sige 220 laks over 75cm og 250 laks op til og med 75cm fra storåen vest for vandkraftsøen. Der ud over er der en kvote på 5 laks fra tilløbsåerne samt storåen øst for vankraftsøen. Disse 5 laks er ikke inddelt i størrelsesgrupper.  

Ny sæson, nye regler.

hen over vinteren er der kommet nye tiltag i forhold til dagkortssalg og fangsindrapportering. Den største ændring er prisen på dagskort. Her har man i bestyrelsen valgt at fordoble prisen på et dagskort til storåen de første 14 dage af sæsonen. Baggrunden for beslutningen er, at man ønske at sprede presset på åen ud over en længere periode og samtidig skubbe laksetourismen en smule, da man i forbinder med et lukket dagkortssalg i andre åer oplever et stort pres på åen først på sæsonen. salget af fiskekort vil fremover varetaget af www.fisketegn.dk/, men der findes link til dette fra både www.svstoraa.dk/ og www.hof-storaa.dk/ indrapporteringen af fangster vil fortsat foregå på www.svstoraa.dk/, men fremover vil systemet blive administreret af fangstjournalen, som mange kender i app form eller fra andre åer. 

Storå forventninger 2021 - Afiskeri.dk - Michael OlsenForventninger til sæsonen

På trods af høje forventninger til sæsonen 2020, så skuffede den ikke. Og selv om storåen måtte lukkes ikke mindre end 26 lukkedage på grund af for høje vandtemperaturer, så var resultatet ikke til at tage fejl af! 2020 blev et af de bedste år rent fangstmæssigt og præmieren overgik alt hvad man tidligere havde oplevet. 

Forventningerne til den kommende sæson kunne man derfor hurtig fristes til at sætte lige så højt. Men i år er jeg langt fra lige så optimistisk i forhold til præmieren, om end jeg dog spår at vi overordnet set har en god sæson i vente. Baggrunden for min begrænsede optimisme i forhold til præmieren skal findes i den kolde vinter. temperaturerne har været de koldeste i over ti år,  hvilket naturligt har forsinket foråret komme. Der til kommer en ret begrænset nedbørsmængde, også her i starten af foråret, og denne tendens ser ud til at fortsætte frem mod den 16. april. 

Åen er derfor kold, uklar og efter årstiden forholdsvis lavvandet, hvilket ikke danner grundlag for at  fiskeriet kan leve op til sidste års start. Men når vintervejret og sommervejret er færdig med at skændes om, hvem der der skal bestemme, så skal der nok komme gang i fiskeriet, men jeg forventer ikke det sker inden begyndelsen af maj måned.

Storå forventninger 2021 - Afiskeri.dk - Michael Olsen
Magnus Pedersen med en flot forårslaks fra Gudenåen på 14,96 kg og 116 cm

Andre indikatorer

Sidste år ved samme tid var, laksens foretrukne buffet, sildene allerede ankommet til de danske kyster. det er heller ikke sket endnu, men når det sker, er det værd at komme til åen, for så pleje de første større optrækninger at finde sted.

Gudenåen, der allerede har været i gang et par måneder, kan typisk bruges som en indikator for præmieren ved de vestvendte åer. Men heller ikke her er der meget optimisme at hente, da det har været en meget stille start med ganske få fangster. Dog har de fisk der er fanget vist en størrelse, der ikke efterlader nogen tvivl om hvorfor vi valgfarter til åen her i det tidlige forår, for det er her chancen for den helt store gevinst i lakse-lotteriet er tilstede, og dermed muligheden for at få opfyldt drømmen!

Tanker om sæsonen

Vinteren giver traditionelt mulighed for at fordøje den overståede sæson og gøre sig tanker om den kommende. En af de ting jeg tænker er og bliver spændende at følge er antallet af finneklippede laks. forventningen var, at der i 2020 kun ville blive fanget relativ få men store finneklippede laks, da de sidste anden års smolt blev udsat i 2017, og derfor ville være 5år. Det viste sig ikke at holde stik. For en god og dygtig fiskekammerat, Vagn Steffensen, har brugt coronatiden på at dykke ned i tallene, og de viste, at der i 2020 sæsonen blev fanget ikke mindre en 76 finneklippede laks på 75cm og der UNDER, hvilket kan undre, og kun forklares ved “tourisme” altså laks udsat i andre vandløb, der vælger at trække op i storåen. Desuden blev der fanget 97 finneklippede laks over 75cm, hvilket også er imponerende! 

Værd at bemærk i denne kategori er, at der i de første 14 dage af 2020 sæsonen blev fanget ikke mindre end 39 finneklippede laks, alle over 75cm. i maj 35 finneklippede over og 1 under 75cm. det betyder at 76% af alle registrerede finneklippede laks i kategorien over 75cm, blev fanget inden udløbet af maj måned, hvilket viser en klar tendens til at de udsatte laks søger tidligere op i åen end deres naturligt udklækkede artsfæller.

Storå forventninger 2021

En sidste opfordring:

På trods af en prisstigning på dagkort, må det forventes, at der som andre år vil være masser af glade og forventningsfulde lystfiskere på plads til præmieren. For selv om vi alle er ved at være træt af corona snak og restriktioner, så har tiden også affødt en masse nye lystfiskere. 

Er man ny ved åen, er det derfor vigtigt at sætte sig godt ind i reglerne, selv om de kan være kringlede. Overhold altid de gældende regler for fiskeri, parkering, færdsel til og fra åen mv! for det kan i værste fald betyde at foreningen mister fiskevand. Er du i tvivl så spørg en erfaren medfisker eller foreningen. De er altid villige til at hjælpe dig godt og sikkert i gang.Ud over de skrevne regler findes der desuden en masse uskrevne regler, der er endnu sværere at blive klog på. Her er det dog vigtigt at understreje, at der mere er tale om socialespilleregler og derfor vil overtrædelse højest medfører sure miner.

Min opfordring, til alle der kommer til åen, vil derfor være, at man altid udviser stor tålmodighed og overbærenhed over for hinanden. Specielt i præmierer dagene! For når alt kommer til alt, er vi der alle for at dyrke en fælle passion for fiskeriet. Og en del af DNA’et ved storåen har altid været den specielle storåånd, hvor der skal være plads til alle, og overskud til at byde nye velkommen med et smil og et par gode råd til fiskeriet! Den har vi alle et ansvar for at væren om!

Med håb om en god sæson, knæk og bræk til alle herfra!

Storå forventninger 2021

Storå forventninger 2021

Storå forventninger 2021

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL OLAF SOLBERG
Næste artikelGLASÅLEN VARIANT – KYSTFLUE