Storå opdatering uge 38 -2023

124

Storå opdatering uge 38 -2023

Ligesom ved Skjern å har der også ved Storå, været mindre fangster i år. Selvom der har været godt med fisker ved åen indtil nu. Det kunne også godt tyde på at opgangen også her har været mindre end sidste år.

Karsten´s fine laks på 88cm (7,5kg) fra juli

Hvad det skyldes ved man pt. ikke , for der er mange faktor i spil i år – Klima, nedlukning ved sommer varmen, garn, bæver, sælen, og ikke mindst Skarven. Faktor der alle kan have haft en indflydelse.

Fisketrykket er lige nu ikke særlig stort, så der er god plads til dem der fortsat ønsker en dejlig fisketur ved Storå.

En af de faste laksefisker ved Storå, som i år ikke har haft mange fisketurer ved åen. Har dog haft mine fangster og her nogle af dem vist på billeder i denne artikel. Stort tillykke til Karsten Bangsgaard.

90 cm fra sidst i maj fanget også af Karsten

Pt. er der fanget 773 laks og 166 havørreder, og hvis fangsterne bliver som i den seneste tid de sidste 23 dage af sæsonen. Så ender man på 865 laks.

Lad os glæde os over at naturen ved Storå er enestående , og bare det at fisk ved den er i sig selv helt fantastisk. Når man nu synes der er langt med kontakter eller fangster ved åen. For det er for mig en af de ting jeg bruge mit fiskeri til. Koble af fra en hverdag, og bare gå og nyde naturen, se ens flueline bare komme perfekt ud over åen. Fluen der lande præcis der hvor man ønsker det, og så spændingen ved om der i næste øjeblik er kontakt med åens konge af en laks.

Knæk & Bræk fra Michael Olsen – Afiskeri.dk

 

 

Storå opdatering uge 38 -2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Storå opdatering uge 38 -2023

Tidligere artikelSkjern å opdatering uge 38 – 2023
Næste artikelKONGEÅEN – NOGLE FANTASTISKE FISKEDAGE.