Store forventninger til VIDÅ Slutspurt

155

Store forventninger til VIDÅ Slutspurt

I skrivende stund står der 1. oktober i kalenderen, og det er ganske mildt uden for vinduerne, hvilket har været kendetegnende for de sidste tre måneder. Den første efterårsmåned har været rekordvarm, og det har utvivlsomt haft indflydelse på vandtemperaturen, som stadig er ganske høj for årstiden. Efterårstrækket af laksefisk er derfor endnu ikke rigtig kommet i gang, selv om der i perioder har været ganske godt med vand i åerne.

Det milde vejr har haft stor indflydelse på fiskeriet. Både lokale og turister har været ude med snøren, men mange har måttet gå tomhændede hjem trods en ihærdig indsats.
Sommermånederne juni/juli er som regel ret stille, hvad fangster angår, mens september og efterår normalt betyder fisk på tasken. Dette har dog ikke rigtig været tilfældet i år, hvor vi skulle helt hen i slutningen af måneden, før de første laks dukkede op i fangststatistikken.

Grødeskæring og klart vand har i perioder vanskeliggjort fiskeriet, men da det stadig er muligt at hjemtage en stor laks, har en del lystfiskere alligevel været ude med snøren i håb om det store bid.

En af disse var Nead Dedusic, mangeårigt medlem i VIDÅ og kendt som en meget dygtig ormefisker. Den 25/9 var der bid på ormeriggen, og op kom en laks på 76 cm, der blev genudsat. Næste dag var der bid igen. Denne gang en laks på 7 kg og 90 cm, som kom med hjem.

Ud over disse to fisk blev der ikke fanget laks i september, og de to sommermåneder bragte kun ret få laks for dagens lys, hvoraf den største var 96 cm og fanget af Jörg Owens i starten af juli.

Havørredfangsterne har i sommerperioden også været ret beskedne. Dog viser fangststatistikken, at der på nuværende tidspunkt er fanget omkring 30 havørreder – de fleste i størrelsen 50-60 cm – hvilket er flere end hele sidste sæson.En enkelt fangst skiller sig klart ud. Den 10/9 fangede Jens Kjær i Grønå en meget fin havørred på 85 cm og 6,7 kg. Ørreden faldt for en spinner.

Bjerndrup Mølleå har i øvrigt brilleret med en del bækørreder i beskedne størrelser.
Som bekendt rummer Vidåen med tilløb mange andre fiskearter, bl. a. gedder og sandart.
Den 1. juni blev der genudsat en sandart på 80 cm, og i de forgangne måneder er der fanget adskillige pæne gedder. Torben Kjær står noteret for de største på 86 og 98 cm, der begge blev genudsat.

Med oktobers komme er der uden tvivl store forventninger til årets slutspurt. Som nævnt er begge laksekvoter endnu åbne i Vidåen, og det vil sikkert betyde et yderligere incitament til at komme ud med snøren. Fortsætter det milde klima, vil fangsterne nok være beskedne. På den anden side er vi nu så langt fremme på året, at laksefiskene skal til at finde vejen op i åerne uanset temperaturen, og det vil forhåbentlig betyde gode fangster.

Knæk og bræk derude ved vandløbene.

Jens Chr. Lund 

 

Store forventninger til VIDÅ Slutspurt

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Store forventninger til VIDÅ Slutspurt

Tidligere artikelKONGEÅEN – NOGLE FANTASTISKE FISKEDAGE.
Næste artikelEvaluering af sæsonen 2023 ved Mandalselven