STOREØYE

1074

 

 

 

STOREØYE

Det er et fantastisk stykke vand, med rigtig god strøm som giver fluen voldsom god fart. På højvande fiskes den noget mere tricky, men er også et af de få steder man kan fiske hvis elven har en højstand i sone 3.

Start oppe på det øverste af øen og vade gerne lidt ud så får du glæde af strømmen og renden der svinger ind mod toppen af øen, for så er gå over mod modsatte bred, over ved Olsens rende. Denne rende kan du fiske helt ned til lidt efter den røde bænk der står på øen. Herefter skal op og forbi bænken og gå lidt ned for, at kunne starte fiskeriet igen. Her fisker du ned mod en fantastisk holding pool, hvor der opholder sig godt med laks.

Efter holding poolen kommer du ned til toppen af det super fluefiskevand på Fløyderholmen, hvor du herfra fantastisk kan fiske over dette og samtidig tag usland med , og herefter kartoffelstrækket. Så ved at starte ved Storøy og slutte på kartoffelstrækket , får du et mega langt træk hvor du kommer forbi noget af det rigtige gode fiskevand ved Mandalselven.

Flyd/hover/imt. er igen også her en perfekt line.

Under billederne ligger der video af stykket.Under videoklip ligger der et fint oversigtskort, så du nemt kan finde stykket ved elven.

Her kan du se video fra stykket:

STOREØYE

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

STOREØYE

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

STOREØYE

 

Tidligere artikelMONTH FLY APRIL – AKROYD TUBE – AFISKERI.DK
Næste artikelNyt fra VIDÅ D.2.apr. 2019 – Af Jens Chr. Lund