Strygningen 2014 på DCV

D.10.12.14 var en dag jeg(Michael Olsen) havde set fremtil, ligesiden sidste strygning i 2013. Derfor var de glædeligt at jeg i år havde mulighed for at tag med til DCV strygning 2014. Efter et flot El fiskeri, som gik nemt og hurtigere end det plejer, fik man hurtigt de antal laks, som man skulle bruge 50 af hvert køn. Et flot fremmøde ved åen og til åbent hus på DCV søndag d.7.12.14, gjorde at vi var spændt på og se de mange laks.

Jeg drog fra Århus kl.06, og på vej der ud trommede regne lystigt på bilens ruder. Når man køre langs åen i fiskesæsonen falder der automatisk en dejlig ro over en, og det var ingen undtagelse denne morgen. Da jeg kørte forbi Skjern å, og man huskede tilbage på de mange minde åen har givet en.

Efter en hurtigt omklædning hilste jeg pænt “Godmorgen til hele holdet på DCV, denne morgen” . Søren Larsen, Svend Erik Øgendahl, Mark,Karsten, samt Veterinær myndighedernes udsendte.

Første skulle jeg opleve hunlaksene blive stryget, og efter lækker kaffe med franskbrød, samt lidt hyggesnak, var det hanlaksenes tur. Derefter fik jeg den glæde også at opleve, hvordan æg og sæd bliver blandet, så de var klar til og komme i gydebakkerne.

Det første jeg først bed meget mærke i var den orden og disciplin, alle udført, hver kendte nøjagtigt sin plads i alle arbejdsgangene. det var en stor fornøjelse og være tilskuer til.

En af de største hunner leverede ikke mindre end 2,8 liter rogn/æg, og det var et pragt eksemplar. Under El fiskeriet havde man fanget en hunlaks på hele 115 cm, men den viste sig ikke og være en Skjern Å laks, så man vil tag nogle skel prøver af den, for og se hvor den kommer fra.

Hanlaksene i gydedragt er nogle flotte fyrer, og deres aftegninger og farver er helt outstanding. Vi fik rig lejlighed til at filme og tag billeder af de mange flotte fisk, og en masse god viden af hele holdet på DCV.

Der skal lyde en stor tak til Fiskemester Søren Larsen for at jeg måtte overværer denne dag med hans team, og jeg glæder os allerede til og komme igen næste år, samt har jeg et rigtig godt samarbejde med DCV, som vil give andre spændende artikler på vores Skjern Å side på Afiskeri.dk.

 

HER KAN DU VED OG KLIKKE PÅ TEKSTEN SE VIDEO KLIPPENE FRA STRYGNINGEN PÅ DCV 2014.
LAKSEN DER SVØMMER I BASSINET
LAKSEN DER SVØMMER I BASSINET
HUNLAKS LIGGER I BEDØVELSES KAR KLAR TIL OG KLAR TIL STRYGNING
STRYGNING AF EN HUNLAKS
LAKS DER SVØMMER I BASSINET
HANLAKS DER FANGES TIL OG KOMMER OVER I BEDØVELSES KAR
LAKS I BEDØVELSES KAR
LAKS I BEDØVELSES KAR
LAKS DER INDFANGES
HUNLAKSEN PÅ 115 CM
HANLAKS KLAR TIL STRYGNING
HANLAKS DER BLIVER STRYGET
ROGN/ÆG MÅLES OP FØR SÆDEN BLANDES I
SÆD BLANDES NED TIL ROGN/ÆG
ROGN/ÆG UDVANDES AF OVERSKYDENDE SÆD

 

Strygningen 2014 på DCV

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Strygningen 2014 på DCV

Tidligere artikelStryget under diget – Skjern å – Afiskeri.dk
Næste artikelEl fiskeriet 2015 Skjern å