SUPER FORHOLD VED MANDALSELVEN

  278

  SUPER FORHOLD VED MANDALSELVEN

  Efter at elven falde til normal vandføring er der bare blevet super forhold igen ved Mandalselven, og der er kommet rigtig mange laks på land. Især igår gik det helt amok ved elven hvor 38 laks på land langs elven. 46 laks blev det til i Mandags og det er helt imponerende, og det ses at i år er der rigtig mange smålaks i elven. Hvor mellemlaksen ikke er så hyppig endnu i elven, men som en lokal fortalte mig. Så plejer der i august og komme et flot træk af mellemlaks, og det bliver spændende og følge deres ankomst.

  Hertil aften er der fanget 1973 laks med en samlede vægt på 5.7 ton, og jeg vil tror vi kommer op på et samlet total ala 2017 eller 2019.

  Der er pt. flest laksefisker i sone 3, og derfor er det også helt naturligt der flest fangster kommer fra, men jeg synes virkelig sone 4 og 2 følger godt med.

  Mangler du overnatning til din kommende tur så skulle jeg hilse at sige, at der er ledigt i august ved det gode og flotte Brendebakke, som du her på linket kan læse mere om KLIK HER.

  Ellers er der godt booket ved de andre overnatnings muligheder som Afiskeri.dk har samarbejde med. Enkelte har en smule ledigt endnu, men du skal være hurtig, for nu hvor sæsonen er blevet forlænget er mange begyndt at booke.

  Det bliver spændende at se hvordan resten af uge går, med det super fiskeri der ved elven lige nu. Herunder kan du se nogle flotte fangster en fra idag og en fra igår. For Frederik Fisker er med venner pt ved elven, og han har virkelig kæmpet for at få en laks på land, og idag kunne han så meget glædeligt sende mig en fangst billede af sin laks på 2.5 kg og 62 cm. Stort tillykke og godt kæmpet Frederik

  Jostein Sæterlid som er en af de dygtige lokale laksefisker fik igår en flot hunlaks som blev genudsat, og derved gør Jostein som man opfordrer alle der fanger hunlaks resten af sæsonen, nemlig at genudsætte dem, så de kan indgå i gydningen senere på året. Sidst på aftenen var der igen bud efter hans flue og her var det en flot havørred der kom på land. Stort tillykke endnu engang Jostein.

  Frederiks fine laks fra sone 3 idag på 2.5 kg og 62 cm
  Jostein´s laks på 4 kg
  Jostein´s havørred

  SUPER FORHOLD VED MANDALSELVEN

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  SUPER FORHOLD VED MANDALSELVEN

  Tidligere artikelClaus Skeldal har nyt om Skjern Å
  Næste artikelJENS CHR. LUND HAR NYT OM VIDÅ