SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS – SKJERN Å

217

SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS – SKJERN Å

Jeg holder altid utrolig meget af en god fiske fortælling, og det er denne som du kan læse herunder.

Svend Åge Andersen som er en dygtig laksefisker og var med på holdet til Mandalselven i uge 25. Hvor han var den eneste der fik laks med hjem, idet han fangede en flot laks på 6 kg. Samtidig var jeg så heldig at fiske med ham ved Mandalselven, og han er et utroligt venligt og humoristisk menneske. Hvor alle detaljer er tænkt over så det bare spiller 100 %, og det var en sand fornøjelse at være i hans selskab.

I Danmark fisker han blandt andet ved Skjern å, og på hans sidste tur havde han lavet en aftale med Torben Smedegaard som er guidet ved netop Skjern å. Det blev en fantastisk dag med Torben som virkelig gav tips til hvor laksen står på stykker ved Borris Fiskeriforening. Samtidig fik Svend Åge tips til hvordan de i Skjern å skal fiskes, så man får laks på krogen.

Det er sådan guidninger mange kunne have stor glæde af, når vi kommer til noget vand vi gerne vil vide meget mere om. Sådan at man hurtigt kommer mod det ultimative at få en fight med en laks.

Den gode guidning fra Torben kan du herunder se hvad det resulterede i, for der kom flex på Svend Åge´s Zpey Zpin hvor han havde monteret en FC Spinner. Jeg er mega glæd på begges vejene for billederne fortæller det hele. Stort tillykke Svend Åge Andersen med den fine laks.

Under billeder kan du læse nyt om Skjern å

SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS

Det har været nogle svære dage ved Skjern å på det sidste, og det skyldes den stor mængde regn vi har fået. Åen har været meget grumset og uklar, samt er skidt blev skyllet med ud i form af græs,blade, grene osv. Selvom vi har fik meget regn i weekenden har det kun givet en vandstigning på ca.30 cm, og åen er stadigvæk langt fra en normal vandføring.

Pt. er der fanget helt fantastisk 943 laks, og det er 500 laks mere end ved samme tid sidste år. Siger det igen igen, vi har altså noget rigtig godt laksevand i DK, som vi godt kan være stolte af. Gennemsnits vægten på hanlaks ligger nu på 7.7 kg, som er for vildt. Hunlaksen´s gennemsnitsvægt er nu på 5.9 kg og det er også her rigtig flot. Spin er fortsat den fangst måde der fanges mest på.

Grilsene er ikke ankommet endnu til Skjern å, men de må være lige på trapperne. Skulle jeg til Skjern å i denne uge vil det helt sikkert blive fredag, for så er jeg sikker på den er klaret flot op igen, inden det næste massive regnvejr kommer lørdag/søndag, hvor prognoserne pt siger i 54 mm ialt for de to dage.

Knæk og bræk ved Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

SVEND ÅGE ANDERSEN FANGER LAKS

Tidligere artikelSvære forhold ved Mandalseven – Afiskeri.dk
Næste artikelOm sone 3 ved Mandalselven – Afiskeri.dk