TAG MED FISKE-EVENTYR TIL SKJERN Å I 2021

332

TAG MED FISKE-EVENTYR TIL SKJERN Å

Laks i Skjern Å – 3 laksedage

3 Laksedage ved Skjern Å arrangeres sammen med Zpey. To tidlige ture, hvor laksefeberen er størst og laksene store. En tur i august/september hvor åen er fuld af laks, både de store der er trukket op over sommeren og forhåbentlig en masse friske Grilse, der er kommet i august.

2021: 22 april til 25 april og 10 til 13 juni og 26 til 29 aug.
2022: 28 april til 01 maj og 09 til 12 juni og 25 til 28 aug.

LAKS I SKJERN Å
3 overnatninger
3 fiskedage i Skjern Å
Indkvartering i eneværelser på Zpeylodge
Fuld forplejning – vi hjælpes ad med klargøring
8 deltagere
Pris: 3.200,- DKK

Ring 32 70 96 24 eller send mail til jesper@fiske-eventyr.dk

Laks i Skjern Å - 3 laksedage - Afiskeri.dkZpey lodgen er stedet vi bor på laks i Skjern Å turene. Vi får instruktion af Zpeys dygtige instruktører. Ligeledes vil de være vore guider til fiskeriet i Skjern å.

Skjern Å er kommet på alle laksefiskeres ønskeliste. I samarbejde med Zpey tilbyder fiske-eventyr.dk, derfor en 3 dages tur i august efter Laks i Skjern Å.
Vi starter torsdag aften og slutter søndag eftermiddag. Under hele forløbet vil der være Zpey folk og dygtige Skjern å fiskere til at guide os med fiskeriet og udstyret.

Det er en “alt Inklusiv” tur
Vi har købt ind og bestilt færdiglavede retter. Vi hjælpes ad med at tilberede maden og rydde op bagefter.
Det eneste du selv står for er køb af fisketegn og drikkevarer. Fisketegn kan købes i lodgen. Dagkort er 300 kr og du skal også have et laksetegn til 150 kr.
Vi fisker med flue og spinner.
Første og største laks præmieres.

Laks i Skjern Å - 3 laksedage - Afiskeri.dkFangster i 2020 i Skjern Å
Skjern Å sammenslutningen varetager statistikken over de ind rapporterede fangster (alle fangster skal ind rapporteres).
1671 laks er registreret med en gennemsnitslængde på 80 cm og en gennemsnitsvægt på knap 5,6 kilo.
529 havørreder med en gennemsnits længde på 53 cm og en vægt på 2,6 kilo.

Program – 3 laksedage ved Skjern Å

Torsdag aften: Aftensmad og gennemgang af fiskeriet i Åen samt gennemgang af grej.
Fredag morgen: Zpey instruktion ved åen
Fredag efter frokost: Tilpasning af grej og Zpey instruktion
Fredag eftermiddag: Fiskeri i Skjern å
Lørdag:  Fiskeri i Skjern å
Søndag: Fiskeri i Skjern Å. Kl 12.00 er der frokost og opsamling i Zpey lodge. Herefter kan du fiske eller køre hjem.
Det er en ALL INKLUSIV tur, hvor du kun står for fiskekort og drikkevarer.

2021: 22 april til 25 april og 10 til 13 juni og 26 til 29 aug.
2022 er: 29 april til 01 maj og 10 til 12 juni og 26 til 28 aug.

TAG MED FISKE-EVENTYR TIL SKJERN Å i 2021 og 2022

Laks i Skjern Å - 3 laksedage - Afiskeri.dk

TAG MED FISKE-EVENTYR TIL SKJERN Å i 2021 og 2022

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

TAG MED FISKE-EVENTYR TIL SKJERN Å i 2021 og 2022

Tidligere artikelLegenden ved Vidå – Hans Odefey
Næste artikelTYSKEREN – KYSTFLUE