TANDEM SORT BØRSTEORM – KYSTFLUE – AFISKERI.DK

412

TANDEM SORT BØRSTEORM – KYSTFLUE

Skal du have en god børsteorms imitation når den ægte snart står på menuen i massevis hos havørreden. Da er denne en af flere variationer, som du bør have i din æske. Den har med sin hale af marabou, en god livlig effekt hvis du hjemtager den i en nøgende gang, og så varierer det med et langt træk indimellem.

Herunder kan du se en fin step by step billed version af flue, og under dem ligger bindemønsteret.

du starter med at monterer en gama. str.8 fra Ahrex. På denne indbinder du en god tot af sort marabou.
Dernæst kommer vi til en vigtig del af fluens opbygning. Det som du skal tørne din sort cactus chenille omkring , er fireline med en god brudstyrke der virkelig kan holde til nået. Firelinen binder du frem og tilbage på krogskaftet 6 gange, ig giver det herefter 10 sek. lim hvad du lige har/bruger.
så gælder det den sorte cactus chenille , som du indbinder ved marabou halen, og derefter tørner den op mod krogøjet. kort før dette stopper du og låser det med et par whipfinish . Så ligger du bindetråden og firelinen mod hinanden, og begynder herefter at tørne med cactus chenillen ovenpå disse. Alt efter hvor lang du have dette stykke til at være, udføres dette. Jeg laver denne del mellem 5-10 cm. Nu skal dette stykke låses fast på front krogen , som du inden har monteret en brass bead i den farve du ønsker. Jeg bruger altid kobber 3 – 3,5 mm. Låse den beviklede krop fast med bindetråden.
Herefter er der styr på denne og nu kan du låse firelinen på krogen. Giv den 6 gange frem og tilbage. Så du sikker på at firelinen holder.
Nu du klar til at tørne stykket på krogskaftet med Cactus Chenillen op mod kobber kuglen.

Bindemønster:

  • Krog 1: Ahrex gama. str.8
  • Hale: Sort marabou.
  • Krop: fireline og sort cactus chenille 15mm
  • Krog 2 : Ahrex gama. str 6
  • Hoved: Kobber brass beads 3-3.5 mm
  • Bindetråd: Sort veevus 14/0

Jeg bruger altid produkter fra The Fly Co, da jeg ønsker en ensartet høj kvalitet.

TANDEM SORT BØRSTEORM – KYSTFLUE

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

TANDEM SORT BØRSTEORM – KYSTFLUE

Tidligere artikelDJUPEDALEN – Sone 4 – Mandalselven – Afiskeri.dk
Næste artikelBLACK SKELDAL ZONKER