The Artificial Intelligence – STEELHEAD FLY – AFISKERI.DK

199

The Artificial Intelligence

Denne flue er en af disse fluer som er en af de sikre fluer Greg Senyo altid har i sin æske, når han fisker efter steelhead.

En utrolig spændende flue at binde med mange elementer der skal passe fint sammen, og virkelig en livlig flue i vandet. Med dens vægt tilføjelse ligger den fantastisk i vandsøjlen.

Herunder kan du se en fin step by step af fluen og under den ligger bindemønsteret.

BINDEMØNSTER:

 • Shanks: 3.5mm shank
 • Thread: Veevus Black 10/0
 • Eyes: sølv dobbelt kuglekædeøjne
 • Hook wire: Monofil 0,5
 • Hot spot: Kingfisher blue cactus chenille 15mm
 • Body: Senyo aqua veil mixed barries Chenille
 • Under wing 1: Baby blue lady amherst
 • Under wing 2: Senyo uv barred predator wrap
 • Over wing 1: Grape flashabou (fla-6919)
 • Over wing 2: Sea foam flashabou (fla-6929)
 • Over wing 3: Gun metal flashabou (fla-6916)
 • Collar: Blue guinea fowl feather

 

The Artificial Intelligence

 

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

The Artificial Intelligence

 

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL JENS LYGUM – AFISKERI.DK
Næste artikelTHE ATLANTIC SALMON DEL.10