The Atalntic salmon part.5
The Atalntic salmon part.5 – Retur til elven

Mange har forsøgt, at knække koden om hvordan laksen navigere sig hjem til den elv de blev født i. 95 % af alle laks finder hjem til sin egen elv, så det er ikke mange der ikke når hjem til sin hjemme elv. Utroligt at de kan gøre det og meget imponerende.

Hvordan finder de så hjem, det vil jeg kigge nærmere på i denne artikel, for som mennesket har de ikke en gps,kalender eller ur til og navigere med.  Og så alligevel må de have nået af dette for og kunne returnere til sin hjemme elv.The Atalntic salmon part.5

Man ved at laksen navigere via magnet feltet, da de har sådan felter i hovedet og langs deres sider. De bruger også sømærker til, at huske kysten og steder i havet. Nogle forsker mener sågar, at laksen bliver født med et indre navigations system, der senere gør , at de kan finde hjem til deres elv.

Solen bruger laksen også til, at vide hvornår det er tid til , at tag på den lange rejse hjem til deres elv. Det er solens højde på himlen der afgøre det , og dermed også solens kraft til , at opvarme hav vandet. Solen giver også laksen en indikation, om hvor lang dagslys der er, så den udfra det ved nået om dagens længde.

Den sidste del af laksen returnering er den sværeste for den, for hver enkelt elv har sin helt egen lugt. Hver laks får den lugt lært som lille smolt, inden den forlader sin hjemme elv. Man har fundet ud af, at den lugt lære de kun , at kende ved og svømme ned igennem elven som smolt.
Ved et eksperiment ændrede man det for en gruppe smolt, og ingen af dem fandt hjem igen.

Anden forskning som dog er meget usikker indikerede, at de yngel der altid er i elven, er dem der giver lugten til elv, så de returnerende laks ved det er deres familie der lever i netop denne elv. men denne forskning er som sagt meget usikker, og ikke nået man kan bruge til videre forskning, men synes nu lige det skulle med i artiklen, som information om hvad nogle forsker har gang  i pt.The Atalntic salmon part.5

Jeg har tidligere i foregående artikel skrevet om laksens havår. Nu vil jeg se på hvilke laks med hvilke havår, der ankommer til sin elv , på hvilket tidspunkt af året.

Den første forårs returnering er laks med 2 sommer og venter havår eller flere, som er disse stål blanke laks, der står i høj kurs ved mange lystfisker. Disse laks har mange fisker drømme om, når de i vinter nætterne længes efter igen og stå ved bredden. Man har hørt om folk der får laksefeber i den ventede periode, og slet ikke kan koncentrere sig om andet end, og tænke på hvor lang tid der er til de skal på laksefiskeri. Selv har jeg aldrig haft den laksefeber, men derimod har jeg fået laksebacillen, og den slipper mig aldrig igen.

Anden gruppe af laks der returnere er sommerlaksen. Disse består hovedsageligt af laks med 1 sommer og vinter havår, og disse kaldes for grilse. Sammen med disse ankommer også få med 2 sommer og vinter havår. Længden på denne returnering strækker sig som reelt fra juni til juli.

Den 3 gruppe der ankommer i september returnere som efterårs retruneringen, og er et stort mix af laks med meget forskellige havår. Disse bliver af nogen forsker set som stammens overlevelses gruppe, og betragtes som yderst vigtige, at disse får mulighed for at gyde.The Atalntic salmon part.5

På DCV i Borris har jeg lært, at en god spredning af laks med forskellige havår, giver den stærkest og sundeste laksestamme, så man ikke kun har gener fra laks med enten få eller mange havår.

I næste del kigger jeg på laksens skel, og hvad de kan give af spændende informationer og viden om den atlantiske laks.

Michael Olsen – Afiskeri.dk

The Atalntic salmon part.5

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

The Atalntic salmon part.5

Tidligere artikelThe Atlantic salmon part.4
Næste artikelThe Atlantic salmon part.6