THE ATLANTIC SALMON DEL.8

259

THE ATLANTIC SALMON DEL.8

Da jeg for en del år siden skrev del 7 i denne artikel serie, troede jeg ikke jeg skulle komme med flere. Men tiden herefter har vist at der sagtens kan komme flere om dette emne i fremtiden. Jeg vil starte med at takke de mange som har vist stor interesse for de foregående 7 afsnit, og de mange mails jeg har modtaget igennem årene. Disse har givet mig inspiration til nye afsnit.

Mange har spørgsmål om hvordan reagerer laksen på forskellige forhold, og hvordan skal vi så fiske.

Vandtemperaturen har en stor betydning på hvordan den atlantiske laks reagerer når den er gået op i elven/åen. Dens aktivitet ændre sig helt naturligt alt efter, hvad temperaturen er og viden om dette har givet snakke. For det er meget forskelligt fra elv til elv hvordan laksen reagerer, for laks i Sydnorge kan klare en højere temperatur end laks i Nord Norge. F.eks 15-17 grader vil være okay i Sydnorge, mens det i Nord Norge vil betyde Game over for fiskeriet. Derfor er dette herunder vejledende.

Ligger vandtemperaturen under 6 grader står laksen dybt, og man skal her fiske med store fluer og synkeliner.  Mens man ved 7-10 grader kan fiske noget mere alsidigt, hvor både store og små fluer vil være fint. Samt fiskes der lidt højere oppe i vandsøjlen. Kommer temperaturen over 10 grader vil man  gå igang med at fiske med de helt små fluer og bruge flydeline. Da laksen her står højt oppe i vandsøjlen.

Tiden på dagen spiller også ind på laksen aktivitetsniveau, og her er man til gengæld meget enig om at morgen og aftenfiskeriet er de to tidspunkter på dagen som klart er de bedste for at få en fight med den atlantiske laks. Men når man nu er en uge ved elven i Norge, fisker man jo alt hvad man overhovedet kan. Du bør bruge dit krudt om morgen og aften, og så slap lidt af midt på dagen, evt tag dig nogle timer på øjet. Så du har energi til en hel uge, da fisker du også langt mere koncentreret og intensivt. Fremfor fra dag 3 at være brændt helt ud og lave maskine fiskeri.

En andet emne som kan give dig succes i dit fiskeri, er at fiske på faldende vandstand. Rigtig mange oplever hvert år at der her er meget store chancer og det også er her de ofte får deres fisk. Men der er et tidspunkt før dette hvor du har en kort periode, der også er meget givtig. Det er på det tidspunkt hvor åen/elven begynder at stige på de første 10-20 cm, for i denne periode begynder laksene at rør på sig, og forlade deres plads, for at gå længere op. Nogle har faktisk eksperimenteret med at snyde laksen ved at smide jord i vandet, for at skabe den uklarhed der skabes før vandstanden topper ved en vandstigning. Hvor laksen begynder at flytte på sig, men heldigvis gav det ikke den succes som man havde håbet på. Der var laksen alligevel for snu.

Mange spørger også tit til farven på fluen eller spinneren, når de skal ud og fiske. Nogle mener ikke farven på agnet har nogle betydning, og siger oftest at vil laksen tag , så tager den uanset hvad farve agnet har. Mens andre er helt 100 % sikker på at farven har en stor indflydelse på om laksen vil hugge.

Skeldal fanger igen ved Skjern åJeg vil heller sige der er en anden måde at se dette på, for jeg oplever sådan set 3 forskellige typer laks ved de fiskevanden som jeg fisker ved. Den første type kalder jeg for runner , og som er de laks der er på gang i Express fart op over. Det er helt friske laks som oftes ses springe ud af vandet på vej op mod deres holde plads. Mens de er Runner er de umulige af få til at hugge, men når de bliver type 2 som jeg kalder “den ventende”, da har man en chance for at få dem til at hugge. Men jo længere tid de opholder sig i åen/elven bliver de udfra min erfaring mere og mere svære at få til at hugge. Dog indtil de skifter og til den type jeg kalder “jægeren”. Det er på det tidspunkt hvor de befinder sig i det stadie før gydningen, hvor de kæmper om deres territorium og hunlaksen. Da er de igen ikke så skeptiske og ser alt som en fjende der bare skal undersøges nærmere

Mange har spurgt mig hvornår kan man så fange de lakse der har stået i elven/åen i noget tid, men som bare ikke vil noget som helst. Min erfaring er at disse ofte kan fanges, hvis der kommer nogle friske laks op over, og som skubber lidt til disse i forhold til få deres standplads. Da kommer de ofte over i typen som “Jægeren”.

Men jeg tror farve har en betydning for om laksen vil hugge, og det begrunder jeg udfra at have læst en bog der hedder “effektikt laksefiske” som er skrevet af Jan Arhaug som udkom i 2017, men som jeg først fik et eksemplar af i 2019. Her beskriver han udfra nogle forsøg hvilke farver der kan ses længst ned i vandsøjlen, plus at det ikke er lige meget hvilken baggrund der er bagved farven, i forhold til dens synlighed. Jeg har altid oplevet blå som en super farve i klart vand, og hans forsøg viste også at det var den farve der kunne ses længst ned i vandsøjlen. Faktisk helt ned til 45 m i klart vand, mens rød blot kunne ses 5 m ned. Når så vandet blev uklart var den blå den farve der kunne ses kortest. Udfra hans forsøg har jeg den tro på at farven, har en stor betydning på laksen.

Dette var alt hvad jeg har taget med i dette afsnit/del.8

Hold øje med hjemmesiden for der kommer snart en del.9

 

 

THE ATLANTIC SALMON DEL.8

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

THE ATLANTIC SALMON DEL.8

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

THE ATLANTIC SALMON DEL.8

 

 

Tidligere artikelSandartsvinget – zone 1 – Gudenåen
Næste artikelMONTH FLY – FEBRUARY – GAULA HOWLER – AFISKERI.DK