THE ATLANTIC SALMON DEL.9

199

THE ATLANTIC SALMON DEL.9

Mange har ofte spurgt mig om hvorfor springer laksen, og at de er svære at fange.

Grunden til de springer er af flere årsager, men det skyldes ofte at de vil op og have lidt luft for at udligne deres tryk i kroppen. Det sker også når deres hale bliver berørt, og det kan være af en anden fisk, eller at noget andet rammer deres hale.

Ja de er yderst svære at få til at hugge , og det er min overbevisning at mange af dem er i stadiet “Runner”, som du kunne læse om i del.8.

Men mange låser sig fast i traditioner og jeg råder tit folk til at prøve det stik modsatte af hvad de har gået og brugt uden at mærke en eneste laks. Lad os sig alle går med små fluer og ingen har haft kontakt, så prøv en stor slank flue. Ofte vil det give gevinst, eller gør noget ved din aktivering under affiskningen af stykket.  Hastigheden på din flue kan også være en måde at ændre ens fiskeri, og laks kan godt li en flue der kommer hurtigt ind over sig.

Plus hvis alle går med traditionelle krog/rørfluer, så hva med at prøv i hitch flue. Men du skal være opmærksom på at det kan være vanedannede, for rigtig mange der har prøvet hitch bliver så begejstret for det, at de ikke vil fiske med andet.

Med andre ord varierer dit fiskeri rigtig meget, så det ikke bliver for ens samt maskin fiskeri.

Jeg fik sidste år under en god snak, et spørgsmål om hvordan jeg tror laksen kan finde hjem til dens elv/å efter at have været ud i havet og spise sig tyk. Et yderst spændende spørgsmål , og det jeg synes er det meget interessante i denne sammenhæng er hvordan finder de ud til deres fødeområde for at spise, den første gang de går til havs. For de har jo ikke været der før, omvendt laks der har været inde og gyde ved jo hvor den skal hen igen når de går til havs.

Forsker har en del svar på dette, og laksen bruger solens højde på himlen som en af måderne på at finde vej. Men jeg er meget overbevidst om en meget sandsynlig viden jeg hørt på et tidspunkt i et fiskepodcast, at de har et genetisk kort i sig, som gør at de ved hvor de skal søge hen. Man har faktisk lavet forsøg på hvor man opfosteret 3 generationer , hvor man udsatte 3 generations som fandt hjem til det sted de hørt hjemme ved oprindeligt som var gener fra 1 generationen, og det er helt fantastisk og yderst spændende emne at læse om.

Derfor mener jeg også man skal være meget forsigtig med at mikse andre stammer over i en anden lakseelv, for dette vil give en genetisk forvirring i at få laksen til at komme hjem til denne elv. Der har gennem fortiden set mange eksempler på at indsatte stammer ikke har kunne lykkes med at blive en fin stamme i en ny elv/å.

Men gør man som DCV gør ved Skjern å, hvor man el fisker på den gamle stamme, så får man gode resultater. Det der nu er opnået indtil videre er jo helt i særklasse, og udenlandske forsker følger virkelig med i, hvilken succes man har fået skabt på DCV.

Dette var alt for denne gang , håber du har nydt denne artikel.

THE ATLANTIC SALMON DEL.9

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

THE ATLANTIC SALMON DEL.9

Tidligere artikelTHE WOLF – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelMASSIV MEGET VAND I SKJERN Å – AF CLAUS SKELDAL