The Atlantic Salmon Part.1

Der er ikke nået som en frisk vild sølvblank laks, der lige er kommet ude fra havet, og er på vej op i sin hjemme elv. dens livs historie er imponerende og magisk. Idag er laks en af de billigste fiske produkter vi kan købe i supermarkedet, men før 1980 var det kun ganske få, der kunne få lov og nyde dens velsmagende kød, hvis altså ikke man var så heldig og kende en lystfisker.

Der er idag desværre sket dette, at den atlantiske vildlaks er truet, af mange menneskelige årsager. Opdrætslakse industrien med de mange havbrug, garnfiskeriet ved elvene, fiskeriet efter laksens fødeemner og det stigende fiskeri efter laksen, som grønlænderne udøver i stigende grad.

Den atlantiske laks er en sand ” Konge af alle fisk” , og den skal vi alle passe godt på. Ingen anden fisk har så mange stadier i dens liv: æg, yngel, smolt, grilse, laks og storlaks. Samtidig med dette har den en fantastisk status, da den uden tvivl nok er den fisk, der tæller mest for en lystfisker at fange. Derfor bliver den af rigtig mange regnet for “Kongen af alle fisk”, og det er en meget speciel ting, at fiske efter laks.The Atlantic salmon part.1

Fordi når man fisker efter gedder, sker det oftes med levende agn. Efter ørreden er det med flue imitationer der ligner dens insekt fødeemner. Men disse bruges ikke til laksefiskeri, her bruges der et agn som er nået helt andet, og det er i en kategori helt for sig selv, og uden nogen form for logik. Vi binder i for enden af vores forfang, hvad vi kalder en flue, som overhovedet ikke ligner nået laksen har set før i sit liv, og håber derved at vores drømme laks, netop vil binde på denne smukke kreation.

Lee Wulff udtalte i 1958 en meget god og klog sætning, som kort og præcist beskriver laksefiskeri efter Den Atlantiske laks, ” At fiske atlantisk laks er og acceptere en meget svær udfordring”

Når jeg bringe Del.2 vil jeg komme ind på “springeren”, som den også har fået som kælenavn

Michael Olsen

Afiskeri.dk

The Atlantic salmon part.1

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

The Atlantic salmon part.1

Tidligere artikelBrug låget
Næste artikelThe Atlantic salmon part.2