The Atlantic salmon part.2

Laksen “springeren” del.2 i artikel serien The Atlantic Salmon.

Atlanterhavs laksens navn er salmo salar. Både genetisk og specifikke navne udleder den fra det latinske verbum salire, som bestyder “at springe” afholdt til springende.

Helt fra gammel tid har mennesker som boede tæt ved lakseelvene observerede laks springe. Det højeste lodrette vandfald en laks har sprunget op igennem og kommet over er Orrin falls i Skotland. Det er 3,4 m højt, og det er et imponerende syn at se laksen passere det vandfald. Den bruger i gennemsnittet 20 forsøg til at komme op over vandfaldet.

Man mener udfra mange observationer og vide hvordan laksen springer, med en enorm acceleration før fossen bruger den med halen sin kraft til, og kom med en så høj fart, at den rammer det man kalder fossens trampolin, så effektivt at den er i stand til og springer op over fossen.Når laksen først er i luften er der ikke nået der kan gøres i dens bevægelser til at den kan springer højere, derfor ser man også næsten altid laksen, som et stiv bræt når den springer ud af vandet ved en fos.

Det er et smukt syn og sidde og være tilskuer til, men ikke når det som her i danmark er når de prøver at kom op over beton spærringer. Derfor er det også meget glædeligt at der fortsat arbejdets hårdt på og få de sidst spærringer fjernt her i danmark. Stor tak til de mange mennesker der arbejde på at det bliver en realitet.

På det første billeder nedenunder, ser man netop en laks på vej op over Orrin Falls.

De andre er tre smukke billeder af laks der springer. I næste del som er den 3 i rækken vil jeg beskrive den Atlantiske laks´s familie træ.

Michael Olsen

Afiskeri.dk

The Atlantic salmon part.2

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelThe Atlantic salmon part.1
Næste artikelThe Atlantic salmon part.3