The Atlantic salmon part.4

Når gydetiden nærmere sig i efteråret og den tidlige vinter, kommer laksen i gydedragt. I de meget sene elve , har man set laks gyde i januar/februar.

Det er især hanlaksen der skifter udseende, idet han får nogle fantastiske farver på siderne især. Men en af de helt fantastiske ændringer ved ham er og se hvordan hans kæbekrog og horn vokser.
Det er imponerende og se den udvikling han går igennemfor, at komme i sin flotte gydedragt. Jeg har ved flere lejligheder set hanner i disse enormt flotte gydedragter, når vi har været med ud og dække strygningen af Skjern å laksen på DCV. Disse farver hanlaksen får kan man ikke få nok af og betragte.The Atlantic salmon part.4

Ved gydetiden posionere hanlaksene sig og finder sammen med den hunlaks han har gået og gjort sig til overfor i lang tid. På de fine nøje udvalgte gydebanker stiller han og hunlaksen sig tæt, hvor så hunlaksen lægger sine æg, og hurtigt sender hanlaksen sin sæd udover dem. I nogle tilfælde har man set små hanlaks står på afstand, af det gydende par, og når så den store hanlaks har befrugtet æggene, og flytter sig har de små hanlaks svømmet hen og spredt deres sæd udover æggene.

Man ved at fordelingen af laks der kommer hjem til sit hjemme elv for at gyde, består af 60-70 % hunlaks og 30-40% hanlaks. Derfor er det også vigtigt, at vi som lystfisker passer ekstra godt på vores hunlaks, så stammen kan vokse sig stor og stærk.

Når æggene klækker har de små lakseunger en lille madpakke og leve af den første tid, det er den man i daglig dag kalder en blommesæk. Videre i stadiet lever ynglen af insekter, som kan være mayfly og nymfer, da disse er nogle af livretterne hos ynglen.The Atlantic salmon part.4

Man siger at lakseungerne opholder sig i sit vandløb i 2 år, før de som smolt forlader deres hjemmevand, og går til havs. Nogle vil allerede vende tilbage efter blot et år i havet, mens andre har 2 hav år , før de vender hjem for at gyde.

De danske laks tager turen op til norge, hvor de følges med de norske laks op til fæøerne, hvor de har deres fiskebanker, mens andre tager turen videre op mod grønland.

Føde emner til havs for laksen, som den spiser for at vokse sig stor og stærk består forholdsvis af sandål,sild, rødfisk og dybhavskrebse dyr.

I en laks man fangede i Nordsøen i 1976, havde 340 brunrejer i sin mave. Føde sæsonen i havet for laksen er om foråret,sommer og det tidlige efterår, da havet her har et stort spisekammer af føde for laksen.
Man har ved studier af laks, som blev fangede om vinteren i november-december fundet 47 % af laksenes mavesække tomme i denne periode, hvor der kun om sommeren var 8% af laksene der havde tomme maver.The Atlantic salmon part.4

Hvor hurtigt vokser laksen så – man har fundet ud af at det første hav år vokser laksen ca.45 cm i længden, og disse vil hvis de vælger at returnere som grilse veje omkring 2 kg.
Dem som tager et år mere til havs vil vokse sig så store, at de i gennemsnittet vil veje mellem 4,5 – 5 kg, med to sommer år i havet. Dem som er 2 sommer og vinter år i havet, vil deriomod veje mellem 5 -6 kg og vil returnere i juni måned. For dem der først returnere i september-oktober, vil veje mellem 7 – 11 kg, og måske endnu mere. Få laks kan tag deres 3 sommer og vinter år til havs, og vil ankomme til sin hjemme elv i efteråret med en vægt på over 13 kg.

Laks der har 4 -5 havår med både sommer og vinter, kan have en vøgt på over 20 kg.

The Atlantic salmon part.4

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelThe Atlantic salmon part.3
Næste artikelThe Atalntic salmon part.5