The Atlantic salmon part.6

The Atlantic Salmon part 6

The Atlantic Salmon part 6 – Laksens Skel

Tidligt i dens liv vokser skelne for, at beskytte laksens krop. Antallet af skel er hele tiden konstant, og taber den nogle bliver der hurtigt produceret nye, for at beskytte laksen.
Skelne vokser ikke i et konstant forløb. Ringene i skelne vokser foskelligt i løbet af året. Fordi laksen vokser meget hurtigt om sommeren, end de gør om vinteren. Ringene om sommeren er mere bredde idet end rengene der produceres om vinteren. Et sæt sommer og vinter ringe tælles for et år. Med dette kan man fastsætte laksens alder.

Når en laks spiser i havet vokser den mere , end den gjorde som yngel i ferskvand. Ved at se på de inderste ringe i skellet, kan man tælle hvor mange år laksen har været i elven. Ved at tælle de mere bredde ringe i skellet, kan man aflæse hvor mange år laksen har været i havet.

Når en laks returnere til elven, stopper den med at vokse, både i krops størrelse og i dens skel. Man kan faktisk aflæse hvornår  den har haft sin første tur tilbage til elven i dens skel.The Atlantic salmon part.6

Forskellige elve, eller elve i samme region, har ofte deres egen år  intervaller hos laksen. Disse kan være forskellig fra andre elve eller regioner. Lakseynglen vokser forskelligt fra elv til elv, og i havet hvor lalle aks fra de forskellige elv, har samme muligheder for at spise og vokse, på samme spise pladser, er der alligevel en forskel på hvilke tidspunkter de rejser hjem til deres elv for at gyde. Dette mener man er nået genetisk i dem , der her spiller ind.

F.eks laks fra elven tana returnere 60 % af dem med 1 sommer/vinter havår, og de andre 40 % returnere med 2 s/v, 3 s/v, 4 S/v og 5 s/v. Hvorimod ved Foyle i Ireland returnere 90 % som grilse med 1 s/v havår, og de sidste 10 % som 2 s/v laks.

En af de ældste laks man har fanget var 13 år, det var en hunlaks i Skotland. den havde gydet 4 gange og var på vej til sin 5 gydninig. Man kunne aflæse i dens skel, at den hvert andet år returnerede for at gyde.

En anden hunlaks som blev fanget i Surdal elven i Norge vejde 23.7 kg, og havde haft son først gydning da den havde 3 s/v havår, herefter var den returnerede hvert andet år, før den blev fanget ved sin 3 gydning.The Atlantic salmon part.6

Så man kan virkelig få meget nyttig viden, omkring laksen via dens skel. I Danmark var det også en skel prøve , der afgjorde at istidslaksestammen ved Skjern å havde overlevet, og derved ikke var gået til, som man ellers troede. Det gjorde at man kunne begynde, og bruge disse æg og sæd til at producere yngel på DCV, så stammen kunne komme igang med , at vokse sig stor som man gør den dag idag.

I næste del Part 7, vil jeg kigge på Atlanterhavs laksens fremtid. For der er mange faktorer der arbejder imod dens overlevelse, især ved de norske elve, hvor opdræts industrien er en kæmpe trussel mod den atlantiske laks.

 

The Atlantic salmon part.6

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

The Atlantic salmon part.6

Tidligere artikelThe Atalntic salmon part.5
Næste artikelThe Atlantic salmon part.7 – Afiskeri.dk