TORBEN SMEDEGAARD SLÅR FOR 14 GANG VED SKJERN Å

385

TORBEN SMEDEGAARD SLÅR FOR 14 GANG VED SKJERN Å

Torben har virkelig haft en god sæson ved Skjern å, hvor det igår blev til hans 14 laks. 7 af på flue og 7 på Fc Spinner. Dertil kommer det at Torben også er flittig ved Storåen, hvor det indtil nu i år er blevet til 3 flotte laks. Torben er også guidet ved Skjern å, og dem som har haft fornøjelsen af og blive guidet af ham, har virkelig fået en masse gode råd og tips de har kunnet arbejde videre med, og derved er de begyndt klart at fange flere laks. Det har flere fortalt mig, så kan varmt anbefale en guidning med Torben Smedegaard, som kan ske igennem Laksens Hus.

Siden sidste uge er der ikke sket det store med forholdene, der er fortsat grumset vand og ikke en særlig god sigtbarhed. Plads er der rigeligt af ved åen, så du vil virkelig kunne gå for dig selv de fleste steder langs åen. Afiskeri.dk´s Skjern å Lokalreporter Claus Skeldal anbefaler i denne uge også dette linevalg F-s3-4-4, og fluer med Orange, Rød og Gul fisker godt fortsat.

Med 9 dage tilbage af sæsonen er der nu fanget 1523 laks, og gennemsnitsvægten for han og hunlaks ligger nu således. 4,9 kg for hanlaks og 6,3 kg for hunlaks.

Fra imorgen kommer der regn , og det vil fortsætte også på Torsdag. Fredag skal der ikke komme særlig meget regn. Lørdag venter der mere regn, og vind vil der også være godt med. Så det bliver nogle dage med rusk og regn som det plejer på denne årstid.

Herunder kan du se nogle flere fine fangster fra Oktober. Stort tillykke til dem alle herfra.

Kim Iversens laks fra d.4/10 på 80 cm
Martin burger´s laks på 55 cm
Jannik Stachnau med laks på 65 cm og 2.5 kg

 

TORBEN SMEDEGAARD SLÅR FOR 14 GANG VED SKJERN Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

TORBEN SMEDEGAARD SLÅR FOR 14 GANG VED SKJERN Å

Tidligere artikelHUSMANDSBRINKERNE VED GUDENÅEN
Næste artikelÅRETS TUR TIL SKJERN Å 2020