Trygsland fossen Sone 4 – Mandalselven – Afiskeri.dk

555

Trygsland fossen Sone 4

Trygsland fossen og nedstrøms mod Hesså er utrolig smukt, med den uberørte natur der omfavner en.Vest siden kan fiskes fra land uden brug af kano og båd, hvor du kan parkere tæt ved elven oppe på toppen af bakken som er skiltet fra vejen.Men du skal være klar på skulle klatrer på klipper ved fossen.

Øst siden kan kun fiskes hvis du lejer en kano ved Adventure Norway, eller selv har en ponton eller kano med hjemme fra. På denne side har du en fantastiske stykke at fiske på, og det byder på mange forskellige passager, hvor du får brug for kunne kaste mange forskellige typer kast, for at dække de mange hotspots. Utrolig fedt og spændende stykke efter min mening.Hvor du også her skal være klar på at skulle klatrer på klipper.

Her er tre videoer fra stedet, og et billede nedenunder og der vil komme flere billeder med tiden. Under det ligger der en fint oversigtkort, så du nemt kan finde stykket.

Trygsland fossen Sone 4

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Trygsland fossen Sone 4

Tidligere artikelRED DEVIL – SKJERN Å FLUE – AF CLAUS SKELDAL.
Næste artikelZPEY LODGE – SKJERN RIVER.