UTROLIG VANSKELIGE FORHOLD VED MANDALSELVEN

  346

  UTROLIG VANSKELIGE FORHOLD VED MANDALSELVEN

  Søndagens og tirsdagens regnvejr har virkelig skabt vanskelige forhold ved Mandalselven, og da vandstigningen toppede kørte sone2/3 med med 411 kubik og sone 4 med 315 kubik. Det har selvfølgelig givet umulige forhold ved elven, og det kan også tydelig ses på laksebørsen, at der ikke er blevet fanget mere end en hånd om dagen.

  Fluefiskeriet har været helt game over, mens spinnefiskeriet virkelig har været svært. De der har gået med orm har som de eneste kunnet opleve lidt fint fiskeri enkelte steder

  Men glædeligt er det at den begyndte at falde igår ved 21 tiden, og da der ikke er regn i sigte af betydning, forventer jeg at der vil være gode forhold igen hen af søndag/mandag.

  Der er fortsat ikke noget nyt om Midtvejsevalueringen, som vil give os svar på om sæsonen bliver forlænget igen i år.

  Inden al denne regn var der super forhold ved elven og det oplevede Torben Hansen og hans søn Mikkel Hansen. Se fangstbillede herunder af en af de laks Mikkel fangede. Stort tillykke herfra.

  UTROLIG VANSKELIGE FORHOLD VED MANDALSELVEN

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  UTROLIG VANSKELIGE FORHOLD VED MANDALSELVEN

  Tidligere artikelFLOTTE FANGSTER FRA SKJERN Å
  Næste artikelMONTH FLY AUGUST – GREY THUNDER SHRIMP