Vidå i april 2024

20

Vidå i april 2024

Sædvanen tro har mange lystfiskere været ude med snøren i de første uger af sæsonen. Den relativt høje vandstand samt den til tider kolde og barske østenvind har dog lagt en dæmper på fiskenes bidelyst, og en del fisk er sikkert på grund af den høje vandføring trukket længere op i åsystemet.

Således fangede Mads Fejfer den 21/4 en laks på 83 cm i Arnå, hvilket er usædvanligt så tidligt på året.

De fleste lystfiskere koncentrerer indsatsen i Vidå og Grønå omkring Tønder, og derfor fanges stort set samtlige laks på disse stræk i starten af sæsonen.

Der er taget laks på både flue, spinner og orm.
Især den røde “haveflue” har vist sig effektiv i det ret uklare og kolde vand, hvor fiskenes lugtesans nok i høj grad har spillet en rolle.

En ormerig blev således for stor en fristelse for en flot laks på 94 cm, som Inken Bertelsen halede op af Vindtved kanal den 26. april.

Denne ret korte kanal, der forbinder Grønå og Sønderå,  blev gravet før 2. Verdenskrig som aflastning for den lidt sydligere beliggende Sønderå, der før i tiden kunne oversvømme store engarealer før kanalen blev anlagt.

Også fluefiskerne har haft succes i Vindtved kanal. Christoph Clausen fangede den 20. april en laks på 90 cm og 7,8 kg, og adskillige fisk er gået tabt i kampens hede. Andre har blot puffet til fluen.

Pælesvinget ved Lægan, der næsten altid kaster fisk af sig på premieredagen, har i år ikke givet gevinst før den 22. april, hvor foreningens formand Torben Kjær på spinner fangede en fin laks på 86 cm og 6,6 kg.

I slutningen af måneden ebbede fiskeriet ud. Blå himmel og en strid østenvind holdt de fleste fiskere inden døre. Kun en god håndfuld mindre gedder blev fanget og genudsat. På geddernes “premieredag” den 1. maj kunne Eileen Seidler dog hjemtage en gedde på 65 cm og 2,35 kg fanget på agnfisk.

I skrivende stund, 5. maj, står naturen i al sin pragt, og det er en sand fornøjelse at færdes ved fiskevandene.
Duftene, fuglestemmerne og naturens lyde i det hele taget gør en fisketur til noget ganske særligt, og kommer der fisk på tasken, er oplevelsen jo fuldbragt.

Knæk og bræk derude ved vandene  – Jens Chr. Lund

Vidå i april 2024

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Vidå i april 2024

Tidligere artikelFlot afslutning på kvote 1 ved Skjern å
Næste artikelPremieren 2024 ved Sneum Å og Kongeåen