VIDÅ KALDER – NYT HERFRA – AF JENS CHR. LUND

111

VIDÅ KALDER – NYT HERFRA

Selv om august i perioder åbnede for himlens sluser, så blev det meste af den til tider voldsomme nedbør opsuget af de tørstende marker og enge omkring åløbene. I forhold til juli er vandstanden dog steget lidt, men der er stadig en lille meter op til normal efterårsvandstand.

Temperaturmæssigt var august i perioder endnu varmere end juli. I midten af måneden havde vi en veritabel hedebølge, der varede en uges tid, og dette er naturligvis ikke befordrende for fiskeriet, da høje vandtemperaturer medfører sløve fisk på grund af det lavere iltindhold.

August har dog budt på to gode fangster i Vidåen, hvilket er et bevis på, at det lønner sig at komme ud med fiskestangen, selv om fangstbetingelserne ikke er de bedste. Et af foreningens mangeårige medlemmer Heiko Bartelt fangede d. 15/8 på blink en fin havørred på 5 kg og 75 cm lang, og d. 28. august kom der endelig igen en fin laks på listen, idet Rene Larsen på spinner fangede en flot laks på 7 kg og 90 cm.

Selv ved lav vandstand kan der altså fanges fisk, med det forudsætter selvfølgelig, at man er til stede ved vandløbene. På grund af varmen har dagkortsalget i august været beskedent, og da mange af foreningens medlemmer har været beskæftiget som frivillige hjælpere ved Tønder-festivalen i slutningen måneden, har åløbene ikke været overrendte. Dette vil dog uden tvivl ændre sig i de kommende to måneder, hvor ædelfiskenes biologiske ur begynder at tikke, og hvor de uanset vejr og vind begynder at søge op i vandløbene. Køligere vejr med regn og rusk vil  utvivlsomt sætte gang i opgangen, og dette vil have en positiv virkning på fangststatistikkerne.

I øjeblikket er der registreret 13 hjemtagne laks i den ”store” kvote på 35 stk, og meget tyder på, at det stadig vil være muligt at hjemtage en laks helt hen mod slutningen af sæsonen. Bliver september regnrig, så vil fangsterne for alvor begynde at tikke ind, men der vil nok gå mindst et par uger endnu, før vandstanden er normal for årstiden. Bliver september derimod forholdsvis tør, så kan årets sidste fiskemåned vise sig at blive rigtig god med mange nystegne fisk i åløbene.

Vil man sikre sig en god fisk til middagsbordet, er det bare med at komme af sted!

VIDÅ KALDER – NYT HERFRA

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

VIDÅ KALDER – NYT HERFRA

Tidligere artikelSEPT. MONTH FLY NO.1 – GOLDHACK – STEP BY STEP
Næste artikelNy største laks ved Mandalselven 2018- Frisk opdatering