Vidaa leverer flotte fangster fortsat

400

Vidaa leverer flotte fangster fortsat

Store nedbørsmængder i det sønderjyske i begyndelsen af april gav optimale betingelser for lystfiskerne i premieredagene. De seneste tre uger har sluserne foroven dog været totalt lukkede, og det har medført både faldende vandstand og stagnerende fangster.
Enkelte meget flotte laks er der dog kommet for dagens lys. Et af Vidåens absolutte hot spots er Pælesvinget ved Lægan.

Her havde Jørg Ovens den 24. april parkeret sin ormerig, og det gav bonus, idet en laks på 97 cm snuppede maddingen og kom på land efter en intens kamp. Fiskens vægt er ikke angivet, men den ligger nok et sted mellem 9 og 10 kg

Et par dage senere landede Jørn Anton Tygesen på spinner en flot hanlaks på 100 cm og præcis 10 kg.

En laks er for de fleste fiskere en flidspræmie, der oftest først bliver leveret efter mange timers fiskeri. Således også for mig, da jeg den 25/4 efter fem resultatløse formiddagsture dyppede min FC-spinner i Grønåen nedstrøms Sæd bro.

Jeg var for hjemadgående efter tre timer uden bid, og som så ofte før sluttede jeg turen af ved det udhængende træ lidt før sandfanget ved broen.

Efter 5-6 kast stoppede spinneren brat, og godt 10 minutter senere kunne jeg lande en meget flot og blank laks på 85 cm og 5,8 kg. Bedre mad fås ikke på middagsbordet, og jeg valgte da også at hjemtage fisken ud fra det kendte ordsprog: “Een fugl i hånden er bedre end ti på taget”!

I skrivende stund er der så taget hul på årets skønneste måned, hvor naturen efterhånden viser sig i al sin pragt. Blomster forneden og lærkesang foroven. Også “æ kukmand” har ladet sig høre. Hvad mere kan man ønske sig på en fisketur? En god slat regn ville gøre godt for både landmænd og vandstanden i åen, der lige nu løber med sommervandføring.
Chancer for fangst er der dog altid, især i Vidå eller Grønå omkring Tønder, hvor åen er dyb mange steder med gode standpladser for både laks og havørred. Pælesvinget ved Lægan, Vidå/Grønå ved Jernbanebroen og Grønå nedstrøms Sæd bro er altid et besøg værd (se nærmere INFO på vidaa.dk).

Vidaa leverer flotte fangster fortsat

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Vidaa leverer flotte fangster fortsat

Tidligere artikelKanon April i Gudenåen
Næste artikelORANGE AND SILVER – MONTH FLY MAY 2022