VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND

123

VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND

Vidåen i august.

Traditionelt falder sommerens varmeste tid i juli, mens august som regel er lidt mere kølig og regnrig. I år var der dog vendt om på tingene, idet juli var kølig og regnfuld, mens august var præget af hedebølge og lavvande i ugevis. De gode fangster i juli fik en brat ende i starten af august, da varmen og tørken satte ind. Landmændene var glade for det gode vejr i høsttiden, mens lystfiskerne efterhånden opgav at svinge fiskestangen over vandene. Fiskene var der, men lavvande og varmt vand er hårde odds at kæmpe imod. Dertil kommer, at vandet i Vadehavet efterhånden blev alt for varmt til at fedtfinnefiskene søgte ind mod åmundingerne, hvilket selvsagt har stor indflydelse på opgangen i samtlige vadehavsåer. Yderligere besluttede bestyrelsen at indføre fiskestop i tidsrummet 11/8-21/8.

Under den ugelange hedebølge blev der ikke registreret en eneste laksefisk, og først hen mod slutningen af måneden kom der en enkelt fisk på land, nemlig en havørred på 3 kg fanget af Nead Dedusic.

I skrivende stund , 7. september,  er der endnu ikke registreret nye fisk i fangststatistikkerne, men faldende vandtemperatur og lidt højere vandstand giver nyt håb blandt lystfiskerne ved Vidåen. September og især oktober er normalt gode fangstmåneder, da Vidåen har en sen opgang af efterårsfisk.

VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND
VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND

Søndag d. 13. september afholdes ved Vidåen gennem anlægget i Tønder ”Naturens dag/lystfiskeriets dag”, hvor alle er velkomne, både store og små.

Dagen er specielt tilrettelagt for børn og unge, og der er små grejpræmier til alle juniorer, der fanger en fisk.

Sportsfiskerforeningen Vidå stiller instruktører til rådighed, som kan hjælpe med fiskeriet. Eget fiskegrej bedes medbragt. Arrangementet starter klokken ni.

Jens Chr. Lund

VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

VIDÅ OPDATERING FRA JENS CHR. LUND

 

 

Tidligere artikelBRUN FYGGI – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelOPDATERING FRA MANDALSELVEN D.8-9-20