Vidå premieren 2023

217

Vidå premieren 2023

Den 16. april er hvert år en dag, som de fleste lystfiskere ved de vestvendte åer ser frem til med store forventninger. Grejet er i løbet af vinteren blevet finpudset, så alt er klar til premieren og et eventuelt møde med en af åernes blanke torpedoer. At fange en blanklaks er for alle lystfiskere en oplevelse, der giver en stor og ubeskrivelig glæde, som man kan leve højt på i lang tid.

Kim Jensen fangede på spinner en laks på 6,2 kg

Også ved Vidåen var forventningerne høje på premieredagen. I dagene forinden var der faldet en hel del regn, så vandstanden var perfekt til fiskeri. Samtidig viste vejrguderne sig fra deres pæne side med sol og blå himmel samt svage vindforhold.

Som så ofte før, viste Vidåen sig dog at være en langsom starter, selv om rigtig mange lystfiskere fra den årle morgenstund gjorde deres bedste for at fravriste vandene nogle af de blanke forårslaks.

Torben Tranekær med sin laks på 6,5 kg.

Normalt fanges der blot en håndfuld laks på premieredagen, og det viste sig også at holde stik i år.

Sidst på dagen var der indrapporteret i alt 5 laks hvoraf den ene – en fisk på 80 cm – blev genudsat. Et par stykker blev mistet i kampens hede.

Kim Jensen fangede på spinner en laks på 6,2 kg, og på samme agn fik Torben Tranekær en fisk på 6,5 kg.

Dagens største laks vejede 6,6 kg og blev fanget af Jelle Zwanenburg på flue. Desuden landede Skaldrius Skerys en laks på 6,4 kg på spinner. En halv snes pæne gedder måtte også op at bide i græsset før genudsætning.

Jelle Zwanenburg med dagens største laks på 6.6 kg , fangede på flue

I den forbindelse blev den blot 8-årlige Mikkel L. Petersen dagens “mand” med hele tre fangede gedder i Pælesvinget ved Lægan.

Ved middagstid var Vidå-foreningen vært ved pølser og drikkevarer ved Lægan. Omkring 60 lystfiskere mødte op til dette traditionelle arrangement, hvor hygge og socialt samvær er i højsædet og hvor nogle af dagens fangster kan beundres.

Alt i alt en rigtig god premieredag med mange deltagere. Vandet i åerne er endnu relativt koldt, og med maj måneds komme ser man frem til en større opgang af laks og mere behagelige temperaturer i luften og vandet.

Knæk og bræk
Jens Chr. Lund

 

Vidå premieren 2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Vidå premieren 2023

Tidligere artikelSkjern å premieren 2023
Næste artikelMONSTER LAKS – TÆT PÅ DINESENS