VIGTIG NYT FRA MANDALSELVEN

  302

  VIGTIG NYT FRA MANDALSELVEN

  Sæsonen er idag blevet udvidet til d.15 september for sone 2 og 3. Sone 4 havde fået lov at kunne fiskes ved som altid til d.15 sep. Men Indfører med den udvidelse at ALLE HUNLAKS PÅ OVER 80 CM SKAL GENUDSÆTTES.

  Forholdene er pt. noget over normal vandføring, og det skyldes jo al den regn jeg sidst fortalte om, og det medførte som jeg havde regnet med en stigning i vandstanden. Men Bjelland er hertil aften begyndt at falde så det vil nu gå mod lavere vandstand, og jeg tror man allerede imorgen vil kun se at den er faldet omkring 10 cm.

  Stykker der er fisker godt for bare at nævne et par stykker i sone 2, vil være Hauge A, Smeland, Grimefossen A og Fossefjellene. Går vi op i sone 3 så er der en del der fisker fint på denne vandføring, og jeg vil blot nævne et par stykker. Nedstrøms Finså broen vestsiden, Storeøye og Olsens rende. I sone 4 er der ligeledes mange der fisker godt på denne vandføring, og her et udpluk af dem Bjåhylen, Steinshylen, nedstrøms Kavfossen og Rysesteinen.

  VIGTIG NYT FRA MANDALSELVEN

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

  Tidligere artikelMandalselven opdatering d.18.8.19 – Afiskeri.dk
  Næste artikelSuper opdatering om Skjern å af Claus Skeldal.