VIRKELIG GODT FISKERI VED STORÅ LIGE NU

110

VIRKELIG GODT FISKERI VED STORÅ LIGE NU

Efter sommer nedlukning pga. for høj vandtemperatur er der virkelig kommet gang i Storå, og man oplever virkelig noget godt fiskeri lige nu.

D.05.09 var Thomas Nøhr ved Storå, og det blev noget af en oplevelse først tabte han til en laks der blev skudt til at være over 120 cm, og senere lykkes det ham at lande en laks på 120 cm , som nænsomt blev genudsat.

Hertil aften er der nu blev indrapporteret 86 laks på 100+, og det er virkelig rigtig flot. 860 laks er det fanget, og det er lidt under men skyldes sommer nedlukningen. Men bare vent Storå plejer at slutte godt af her sidst på sæsonen, så Lokalreporter for Afiskeri.dk Allan Aarø Bjerre Jensen vurderer at man nok ender på 1100 laks i år. Det giver lige præcis 10 % af disse har været 100+, og det må siges at være rigtig flot.

Så få gjort grejet klar og kom til åen der er meldt om lidt regn og skyet vejr de næste tre dage, så det lugter der bare af fiskevejr. Knæk og bræk hvis du skal til Storå.

Herunder et par fangst billeder

Martin Norman med laks på 82 cm stort tillykke herfra
Jesper Hogaard med laks på 54 cm og 1.65 kg. Stort tillykke herfra

 

VIRKELIG GODT FISKERI VED STORÅ LIGE NU

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

VIRKELIG GODT FISKERI VED STORÅ LIGE NU